Ovaj je naziv najviše javno društveno priznanje svima koji su u Rijeci zaslužni za ostvarivanje prava i potreba djece priznatih u Konvenciji UN o pravima djeteta.

Grad Rijeka je krajem 2005. godine kao jedan od prvih gradova i općina u RH, stekao počasni naziv grada – prijatelja djece, što znači da je prepoznat kao grad koji se vrlo aktivno i učinkovito posvetio unapređenju zdravlja, odgoja i obrazovanja, socijalne skrbi, sporta i rekreacije, kulture i drugih aspekata života djece i mladih.

Grad Rijeka dobio je ovo prestižno priznanje u okviru akcije “Gradovi i općine prijatelji djece” u koju je uključen od 2000. godine odnosno od njenoga samoga početka. Cilj akcije je motivirati odrasle u gradovima i općinama, odnosno na lokalnoj razini, da potpunije ostvaruju prava i potrebe djece priznate u “Konvenciji UN-a o pravima djeteta“.

Glavni organizatori akcije Gradovi i općine – prijatelji djece su Savez društava Naša djeca Hrvatske i Hrvatsko društvo za preventivnu i socijalnu pedijatriju. Akcija se provodi pod pokroviteljstvom UNICEF-a Ureda za Hrvatsku.

Na odluku Središnjeg koordinacijskog odbora akcije “Gradovi i općine prijatelji djece”, koji je Rijeci dodijelio taj počasni naziv, utjecalo je nekoliko čimbenika. Prije svega rezultati dvaju provedenih istraživanja javnog mnijenja, vezanih uz kvalitetu i uvjete života djece u Rijeci. Iz istraživanja izdvajamo da je 75% ispitanih odraslih građana odgovorilo potvrdno na pitanje bi li izabrali Rijeku kada bi mogli birati grad u kojem bi njihovo dijete imalo sretno djetinjstvo, više od 60% ispitane djece smatra da su stanovnici Rijeke ugodni i prijateljski, više od 80% ih se osjeća sigurno u našem gradu, a više od 90% izjavljuje da je lijepo živjeti u Rijeci.

Također, odluka je donesena i prema mišljenju ocjenjivačke komisije Saveza društava Naša djeca Hrvatske na temelju razgovora s članovima Koordinacijskog odbora akcije u Rijeci te obilaska različitih ustanova i udruga koje aktivno sudjeluju u unapređenju kvalitete života djece i mladih. Tu su i priznanja koje je Grad do tada dobio za uspješnu provedbu akcije i unapređenje kvalitete života djece te podaci koji su standardiziranim upitnikom sa 200-tinjak pitanja u vezi dotadašnjeg ostvarenja akcijskih ciljeva iz različitih područja zdravlja, odgoja i obrazovanja itd. dostavljeni Središnjem koordinacijskom odboru. Stjecanje počasnog naziva, naravno, obvezalo je Grad Rijeku da te domete nastavi i održava istim opsegom i kvalitetom.

Nakon što je Grad Rijeka dobio titulu Grad prijatelj djece, iz godine u godinu prima priznanja za akcije kojima je poboljšan i uljepšan život djece

Provedene aktivnosti

  • Poglavarstvo Grada Rijeke je u travnju 2000. godine donijelo Odluku o uključivanju u akciju Gradovi i općine – prijatelji djece čime je prihvatilo ciljeve predmetne akcije kao i ostvarivanje njenih programskih zahtjeva. Radi provedbe akcije osnovan je Koordinacijski odbor Grada Rijeke koji je prikupio sve tražene podatke o stanju na početku ostvarivanja akcije za potrebe uvodnog upitnika za samoocjenjivanje.
  • Na sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke održanoj prosinca 2001. godine, prihvaćen je dugoročni program sudjelovanja u akciji Gradovi i općine prijatelji djece za razdoblje od 2001. do 2005. godine u kojem su navedene prepoznate potrebe djece i mladih, nositelji aktivnosti namijenjenih djeci i mladima i subjekti koji se planiraju uključiti, po pojedinim programskim područjima.
  • Nakon što smo stekli počasni naziv grada prijatelja djece i postavili ploče s počasnim nazivom – prijatelj djece na tri ulaza u grad, 2010. godine u Rijeci je održan 4. susret gradova i općina – prijatelja djece uz obilježavanje prvih10 godina akcije Gradovi i općine – prijatelji djece i 20 godina Konvencije UN-a o pravima djeteta, a Grad Rijeka nastavlja raditi na unapređenju kvalitete života djece kroz rad gotovo svih odjela gradske uprave, o čemu redovito izvještava Središnji koordinacijski odbor akcije.