Na godišnjem savjetovanju Gradova i općina prijatelja djece, koje se već tradicionalno održalo povodom Dana Konvencije UN-a o pravima djeteta, Grad Rijeka dobio je povelje za akcije Projekt Šafran i Vikend škola poduzetništva za djecu: Umjetna inteligencija i pametni gradovi te pohvalu za projekt Škola u kinu. Projekt Šafran ujedno je bio među ovogodišnjih 10 najuspješnijih Naj-akcija u Republici Hrvatskoj.

Cilj naj-akcije Šafran podizanje je svijesti osnovnoškolske djece o opasnostima diskriminacije, predrasuda i netolerancije. Usmjeren je na poučavanje djece o Holokaustu i njihovo upoznavanje sa činjenicom o 1,5 milijuna ubijene židovske djece i tisućama druge djece koja su bila žrtve nacističkih zločina. Radi se o projektu Irske zaklade za učenje o Holokaustu koji se provodi diljem Europe i svijeta za djecu u dobi od 11. do 18. godine života, a u Rijeci se provodi u OŠ Škurinje u suradnji s JUSP Jasenovac i Židovskom općinom Rijeka. Program podrazumijeva niz različitih školskih i izvanškolskih aktivnosti učenika i učitelja. Jedna od glavnih aktivnosti je sadnja lukovica žutoga šafrana koji podsjećaju na žutu Davidovu zvijezdu koju su Židovi morali nositi tijekom nacističke vlasti, a koji cvjetaju krajem siječnja, otprilike u vrijeme obilježavanja međunarodnoga Dana sjećanja na Holokaust.

Grad Rijeka – Odjel gradske uprave za poduzetništvo i Dom mladih Rijeka organizirali su Naj-akciju naziva Vikend škole poduzetništva 2018. Cilj te akcije je stjecanje znanja o konceptu pametnog grada i primjerima istih, te o umjetnoj inteligenciji i o tome je li ona svemoguća. Važan cilj ove vikend škole bio je osvijestiti kod djece značaj kolaboracije i kooperacije multidisciplinarnih timova kao jedine metode dosizanja inovativnih i održivih rješenja. Ideja cijelog vikenda je bila da se djeci približe vrlo složene teme umjetne inteligencije i pametnih gradova kroz seriju demonstracija i interaktivnih radionica kroz koje su djeca mogla shvatiti kako rade pojedine komponente pametnog grada te što sve treba da bi se dobila funkcionalna cjelina. Specifičan cilj ovogodišnje vikend škole je naučiti djecu promišljati o novim, inovativnim prometnim rješenjima u gradu/naselju, te izraditi maketu osmišljenog prometnog rješenja pomoću LEGO kockica i aktivnih elemenata prometa u svrhu testiranja odabranih ideja.

Naj akciju Škola u kinu pokrenulo je riječko Art-kino s ciljem podizanja razine filmske pismenosti kod djece i mladih u smislu razvoja recepcije filmskih sadržava, osposobljavanje za vrednovanje filmskih ostvarenja i razvoj selektivnosti kod odabira filmova. Škola u kinu  je filmski program za sve uzraste od vrtića do srednjih škola. U programu su zastupljeni filmski  klasici te suvremena vrijedna filmska produkcija, s naglaskom na europsku produkciju za djecu i  mlade. Program Škole u kinu provodi se kontinuirano od 2009. godine te bilježi, iz  godine u godinu, konstantan rast interesa.

Dobivanje spomenutih priznanja osim što izravno pohvaljuje specifične aktivnosti koje su se u gradu realizirale, donosi i dodatnu vrijednost gradu pri konačnom ocjenjivanju za očuvanje prije dobivenog statusa „prijatelja djece“. Grad Rijeka je proteklih godina redovito nagrađivan za svoje aktivnosti kojima poboljšava i uljepšava život djece u gradu.

Skip to content