Grad Rijeka je za projekt Pripovjedač/ica priča za laku noć u Dječjoj bolnici Kantrida- Tete pričalice dobio pohvalu za Naj-akciju 2012. u Hrvatskoj.

Za Tete pričalice – pripovjedačice priča za laku noć u Dječjoj bolnici Kantrida organiziran je prijam kojemu je, uz gradonačelnika Vojka Obersnela, nazočila i pročelnica Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb Ankica Perhat.

Projekt Tete pričalice dobio je od Središnjeg koordinacijskog odbora akcije Gradovi i općine – prijatelji djece, pohvalu za Naj-akciju 2012. u Hrvatskoj, a Grad Rijeka je za projekt Pripovjedač/ica priča za laku noć u Dječjoj bolnici Kantrida- Tete pričalice dobio pohvalu za Naj-akciju 2012. u Hrvatskoj.

Naime, središnji Koordinacijski odbor akcije Gradovi i općine– prijatelji djece, podsjetio je gradonačelnik Obersnel, svake godine poziva gradove i općine uključene u tu akciju da predlože po jednu aktivnost koju su provele u tekućoj godini na natjecanje za Najakciju u Republici Hrvatskoj. “Smatramo da je ovo vaša nagrada i zato smo vam se htjeli i javno zahvaliti”, kazao je Obersnel uručujući voditeljici projekta i predsjednici Strukovne udruge za promicanje dobrobiti djece „Portić“ Kseniji Vičić ček na 5.000 kuna. Grad Rijeka do sada je dobio povelje za aktivnosti Misli globalno, djeluj lokalno, Ždral (promicanje mira), Minuta u prometu, Mjuzikl Novi dan, te pohvale za aktivnosti Rijeka pliva, Kreativno edukativna škola za mlade poduzetnike te “Mopedom do cilja, motociklom do cilja”, Čarobna kućica – čitateljski klub za djecu od 11 do 14 godina te za Pripovjedač/ica priča za laku noć u Dječjoj bolnici Kantrida.

Projekt Tete pričalice provodi se od 2009. godine, s ciljem ublažavanja negativnih posljedica hospitalizacije djece. Projekt se provodi u Dječjoj bolnici Kantrida, na Odjelu onkologije i hematologije, u Zavodu za dječju kirurgiju i u Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju. Volonteri didaktičkim i edukativnim interaktivnim materijalima svakodnevno pričaju ili čitaju djeci priče prije odlaska na počinak. Organizator programa je Strukovna udruga za promicanje dobrobiti djece „Portić“ koju vodi pedagoginja Ksenija Vičić, a koordinatorica je psihoginja Tamara Milovanović. Projekt trenutačno realizira 114 volontera, a u dosadašnjem radu svi oni u pričanju priča proveli su 1.868 sati. Projekt financijski pomažu Ministarstvo zdravlja i Grad Rijeka, a financiran je i od strane nizozemske fondacije „Co-operating Netherlands Fundations for Central and Eastern Europe” (CNF CEE).  Ukupan dosadašnji budžet projekta iznosi oko 120.000 kuna.

Pročelnica Perhat naglasila je da je Grad Rijeka dva puta bio predstavnik UNICEF-a za Hrvatsku, predstavljajući prije dvije godine projekt Grad- prijatelj djece i načine njegove provedbe na lokalnoj razini u Bjelorusiji, a prije mjesec dana i u Ukrajini. U akciji Grad- prijatelj djece u Hrvatskoj sudjeluje 90 gradova, a 30 ih nosi tu titulu. Rijeka ovu titulu ima od 2005. godine.

Projekt Pripovjedač/ica priča u Dječjoj bolnici Kantrida povezao je znanost, zdravstvo, lokalnu zajednicu, neprofitni sektor i kulturu. Volonteri didaktičkim i edukativnim interaktivnim materijalima svakodnevno pričaju ili čitaju djeci priče prije odlaska na počinak. Pričanje priča traje sat vremena, što znači da im se djeca kroz dan vesele, maštaju i sigurno imaju ljepši san. Na taj način i roditelji se mogu uvjeriti da je priča najjeftiniji recept za ljubav i povezivanje s djecom. Među suradnicima na projektu je Filozofski fakultet koji osigurava prostor za pripremne seminare i edukacije te zajedno s Pravnim, Ekonomskim i Medicinskim fakultetom oglašava seminar i poziva studente da se volonterski uključe u ove akcije putem prijava koje se nalaze na mrežnim stranicama svih Odsjeka. Tu je i Gradska knjižnica Rijeka- Dječji odjel Stribor koji omogućuje besplatnu posudbu knjiga i slikovnica te sudjeluje u provedbi pripremnog seminara za volontere kao i Dječji vrtić Rijeka čije odgajateljice sudjeluju u radionicama „Izrada scenskih lutaka“ i edukaciji o interpretativnom pripovijedanju. Suradnici su i Klinički bolnički centar- Odjel Onkologije i hematologije koji sudjeluje u provedbi seminara te Grad Rijeka- Ured Grada i Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb koji priprema konferencije za medije i promovira projekt u  javnosti.

Podsjetimo kako je Strukovna udruga za promicanje dobrobiti djece “Portić” osnovana 2006. godine, a članstvo čini multidisciplinarni tim profesionalaca, različitih srodnih struka (pedagoga, psihologa, odgojitelja, učitelja, medicinskih sestara, defektologa, pedijatara), kao i roditelji djece predškolske i školske dobi, koji su potrebiti podrške u svojoj roditeljskoj ulozi. Do sada su pokrenuli sedam vrlo važnih projekata i programa namijenjenih djeci, roditeljima i široj zajednici– Tete pričalice, Dadilje, radionice “Rastimo zajedno” i  “Na krilima mašte”; Luka osjećaja-mislimo srcem, Klub za roditelje, komunikacijske radionice. Vizija je stvaranje društva koje se zalaže za dobrobit djece. Pod dobrobiti se podrazumijeva stanje osjećaja koje može biti prepoznato kao zadovoljstvo i uživanje u igri, učenju i raznolikim aktivnostima koje zadovoljavaju prava i potrebe djece i mladih. Misija ove Udruge je promoviranje vrijednosti u području skrbi za dijete, poticanje ranog razvoja i promoviranje odgovarajuće izvaninstitucionalne skrbi, jačanje društvene svijesti i roditeljske kompetencije u području odgoja u najboljem interesu djeteta i mladih, provođenje programa psihosocijalne potpore za djecu, mlade, roditelje i članove Udruge.

Među ostalim, istaknuto je kako je Udruga Portić jedna od onih udruga koje profesionalnošću i kvalitetom rada nedvojbeno zaslužuju potporu Grada Rijeke. Ovaj projekt vrijedan je iz nekoliko razloga, kazala je Vičić, a prvenstveno stoga što potiče volonterstvo, čemu i riječka gradska uprava pridaje posebnu pažnju. Uz to, na ovaj način podržava se razvoj i unaprjeđenje usluga Dječje bolnice Kantrida, a njime se objedinjuje niz prednosti za bolnicu, djecu i njihove roditelje. Nacrt Zakona o dadiljama konačno se našao na stranicama nadležnog ministarstva. Uskoro će se naći i pred saborskim zastupnicima, čime se ova Udruga, kao inicijator, može ponositi.