Plan deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi i drugih pravnih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2011. do 2018. godine  strateški je državni dokument namijenjen intenziviranju reformskih procesa transformacije i deinstitucionalizacije, te predstavlja temelj za planiranje mreže domova i djelatnosti socijalne skrbi. Svrha je Plana smanjiti ulazak u institucije i povećati izlazak iz institucija u nove oblike skrbi, posebno stimulirajući obiteljsku reintegraciju (uz garanciju jedne ili više usluga podrške obitelji u lokalnoj zajednici), što bi trebalo biti usklađeno s prioritetima razvoja mreže usluga na lokalnoj razini vodeći pritom računa o regionalnoj ravnomjernosti.

Plan se odnosi na domove socijalne skrbi i druge pravne osobe koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi za djecu i mladež bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djecu i mladež s poremećajima u ponašanju, djecu s teškoćama u razvoju i odrasle osobe s invaliditetom te psihički bolesne odrasle osobe.

Grad Rijeka posebno prati deinstitucionalizaciju Centra za rehabilitaciju Rijeka, Doma za odrasle osobe Turnić i Doma za djecu “Ivana Brlić Mažuranić”, te pomaže oko organizacije stambenih zajednica za njihove korisnike.

Grad Rijeka je još 2006. godine namijenio jedan stan za organiziranje stambene zajednice za štićenike Doma za djecu “Ivana Brlić Mažuranić” iz Lovrana, koji nakon završenog srednjoškolskog obrazovanja napuštaju dom.

Od 2013. godine plaćanjem režijskih troškova Dnevnog boravka Grad Rijeka podupire deinstitucionalizaciju Doma za odrasle osobe Turnić. Također, Dom je uz potporu Grada Rijeke otvorio dvije nove zajednice organiziranog stanovanja na Donjoj Vežici i Turniću.

U srpnju 2016. godine Centru za rehabilitaciju Rijeka predana su na korištenje dva gradska stana na Pulcu (jedan površine 107 m2, a drugi 143 m2). Na taj je način jedanaest osoba s invaliditetom, koje su ranije živjele u domu, dobilo priliku za samostalan život u tzv. stambenim zajednicama uz stalnu ili povremenu pomoć stručne osobe.