Molimo kandidate da svoje prijave dostavljaju isključivo po objavi konkretnog oglasa.

Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Prijam na stručno osposobljavanje u Grad Rijeku, sukladno Planu prijma  za 2017. godinu, obavljat će se sukcesivno tijekom 2017. godine. Oglasi za prijam objavljivat će se i na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

Kandidati svoje prijave dostavljaju isključivo po objavi konkretnog oglasa.
Prijave se podnose se na adresu: Grad Rijeka, Direkcija za opće i kadrovske poslove, 51 000 Rijeka, Trpimirova 2/IV. Prijave se mogu dostaviti i osobno u Pisarnicu Grada Rijeke, Titov trg 3 ili Trpimirova 2/III.

U pisanoj prijavi kandidati su dužni navesti točan naziv radnog mjesta na koje se prijavljuju za stručno osposobljavanje, a u slučaju istodobne prijave na više oglasa, dužni su dostaviti zasebne prijave za svaki pojedini oglas, s pripadajućom oglasom traženom dokumentacijom.

Napomene:

Kandidati prijavljeni na oglase za stručno osposobljavanje pozivaju se na razgovor putem objave poziva na web stranici Grada Rijeke.

Osobe se mogu uključiti u stručno osposobljavanje za rad samo u višoj stečenoj razini obrazovanja.

 

Natječaji

23.11.2017. u 00:00

Oglas za prijam na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na radno mjesto Viši stručni suradnik analitičkog knjigovodstva prodanih stanova (1 izvršitelj/ica)

Oglas je otvoren od 23.11.2017. do 1.12.2017. godine.

15.11.2017. u 00:00

Oglas za prijem na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na radno mjesto Viši stručni suradnik za javne površine i komunalne objekte (1 izvršitelj/ica)

Oglas je otvoren od 15.11.2017. do 23.11.2017. godine.