Molimo kandidate da svoje prijave dostavljaju isključivo po objavi konkretnog oglasa. Informacije u svezi natječaja i oglasa za zapošljavanje mogu se dobiti u Službi kadrovskih poslova i pisarnica na telefon: 209-475 i 209-474.

Natječaji

28.05.2019. u 00:00

Oglas za prijem na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, na radno mjesto Viši stručni suradnik za financijsko upravljanje i kontrole – OGU za financije

Oglas vrijedi od 28.5.2019. do 5.6.2019.

08.05.2019. u 00:00

Oglas za prijem na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Odjel gradske uprave za komunalni sustav na radno mjesto Viši stručni suradnik za utvrđivanje naknada (1 izvršitelj/ica)

Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za komunalni sustav objavljuje Oglas za prijem na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Odjel gradske uprave za komunalni sustav na radno mjesto Viši stručni suradnik za utvrđivanje naknada (1 izvršitelj/ica)

Oglas je otvoren od 8.5.2019. do 16.5.2019.