Za projekte i programe iz područja zdravstva, socijalne zaštite i unapređenja kvalitete života u 2024. godini, koje provode udruge i vjerske zajednice, Grad Rijeka je u 2024. godini osigurao 667.300 eura, odlučeno je na 75. gradonačelnikovom kolegiju.

Radi se o programima i projektima udruga i vjerskih zajednica odabranih na godišnjem javnom natječaju, za koji je rok za prijavu bio do 1. ožujka. Na Javni natječaj pristiglo ukupno 80 prijava, od kojih deset prijava nije zadovoljilo propisane formalne uvjete Javnog natječaja, dok je za sufinanciranje izabrano 61 program i projekt.

Temeljem rezultata natječaja, Grad Rijeka će podržati programe i projekte koji iz područja socijalne zaštite; zaštite tjelesnog i mentalnog zdravlja; skrbi za životinje te unapređenja kvalitete života. Grad Rijeka nastavlja podržavati niz dugogodišnjih i prepoznatljivih projekata i programa, čiji su ciljne skupine djeca, mladi (posebno onih u riziku od siromaštva i/ili socijalne isključenosti), žene, obitelj, osobe starije životne dobi, djeca s teškoćama u razvoju, osobe s invaliditetom, žrtve nasilja, beskućnici, korisnici nužnog smještaja, ovisnici, branitelji, ratni stradalnici, teško bolesne i kronično bolesne osobe, potrošači, građani općenito i životinje.

Gradonačelnik Marko Filipović na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću uputio je Nacrt prijedloga Pravilnika o izmjenama Pravilnika o korištenju sredstava spomeničke rente za provođenje Programa sanacije i obnove grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat. Provedbom Programa sanacije i obnove grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat, povećava se spomenička vrijednost, ne samo pojedinačnih grobnih mjesta, već i groblja kao cjeline te se ujedno podiže svijest građana o važnosti groblja kao bitnog dijela hrvatskog i europskoga kulturnog naslijeđa i njegove integracije u uobičajene kulturne aktivnosti, a posebice u turističke itinerare. Izmjene Pravilnika se predlažu s ciljem kvalitetnijeg nastavka realizacije programa, posebice s obzirom na potrebu pojednostavljenja i digitalizacije postupka prijave.

U Rijeci će se od 27. do 29. rujna održati 7. Nacionalna konferencije savjeta mladih te je radi pripreme susreta gradonačelnik članove Organizacijskog odbora za pripremu i provedbu. Konferenciju organiziraju Udruga gradova, Grad Rijeka i Savjet mladih Grada Rijeke. Fokus konferencije je na samim članovima savjeta mladih koji zajedničkim radom, na temelju primjera dobre prakse, produciraju konkretne rezultate konferencije koji su korisni za njihov svakodnevni rad.

Donesena je odluka o raspisivanju javnog natječaja za davanje na korištenje površina javne namjene za postavu privremenih objekata – pokretne naprave na području grada Rijeke. Ponude trebaju biti zaprimljene u pisarnici Grada Rijeke do 17. svibnja do 11 sati, bez obzira na način dostave.

Gradskom vijeću na raspravu i ustavljanje upućen je prijedlog izmjene Plana mreže dječjih vrtića na području grada Rijeke, budući da je, preseljenjem bolničkih kapaciteta s Kantride na Sušak, u novoj bolnici od travnja nastavio s radom i program za djecu koja se nalaze na bolničkom liječenju pod nazivom „U bolnici nisi sam“ u organizaciji Dječjeg vrtića Rijeka.

Također, Gradskom vijeću upućen je i Prijedlog programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanica Rijeka za 2024. godinu, kojim se za rad riječke stanice GSS-a predlaže osiguravanje 33 tisuće eura.

Donesen je niz zaključka vezan uz gospodarenje gradskim poslovnim prostorima, javnim površinama i zemljištima.