Javni poziv za dodjelu nepovratnih subvencija iznajmljivačima privatnog smještaja otvoren je 10. travnja 2024. godine dok su se prijave zaprimale od 15. travnja do 10. svibnja 2024. godine, kada je isti zatvoren.

U proceduri dodjele potpora malih vrijednosti, definirano je da Povjerenstvo za ocjenu prijava na temelju formalnih i kvalitativnih kriterija utvrđenih u Javnom pozivu, ocjenjuje pristigle prijave i temeljem ostvarenih bodova definira rang listu korisnika potpora.

Na temelju ocjene dopuštenosti i definirane rang liste, a na prijedloga resornog Upravnog odjela, gradonačelnik Grada Rijeke donio je 27. svibnja 2024. godine Zaključak, kojim se odobravaju sredstva Proračuna Grada Rijeke sljedećim korisnicima:

REDNI BROJ KORISNIK POTPORE IZNOS POTPORE
(EUR)
1 ŽELJKO MILANOVIĆ

365,00

2 SANJA MARČELJA

2.045,33

3 SANDRA NEMARNIK

724,04

4 ANICA VIDAKOVIĆ

1.769,85

5 IVA STRIKA

998,50

6 MILODRAG TROŠELJ

394,72

7 NATAŠA NIKL

2.390,41

8 DAŠA ŠURDONJA

421,52

9 IRENA FUĆAK

2.500,00

10 ĐURĐICA KRAGULJAC CUCULIĆ

1.129,47

11 ANTONIO BULAJIĆ

878,89

12 KELI BAJRAMOVIĆ

554,26

13 KAROLINA MATIČEVIĆ

2.355,55

14 INGRID BARTOLIĆ

2.500,00

15 ANA VRCELJ BOŽIĆ

704,23

16 IVANA MILINOVIĆ

268,23