Prostorno i urbanističko planiranje te uređivanje građevinskog zemljišta, izrada prostornih i projektnih studija te projektne dokumentacije za kapitalne i razvojne projekte Grada, poslovi posredničkog tijela integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU) na području Urbane aglomeracije Rijeka i poslovi vezani uz implementaciju ITU mehanizma.

Kontakt informacije odjela

Ljiljana Buljan

Vezane obavijesti:

Obavijesti

Ponedjeljak, 11. prosinac 2023.

Javno izlaganje idejnog rješenja stambenog područja Turanj u Rijeci

Upravni odjel za urbanizam, prostorno uređenje i graditeljstvo, temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13, 85/15 i 69/22) u svojstvu Naručitelja izrade prostornih studija za područje Grada Rijeke objavljuje Javno izlaganje idejnog rješenja stambenog područja Turanj u Rijeci.