Upravni odjel za urbanizam, prostorno uređenje i graditeljstvo, temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13, 85/15 i 69/22) u svojstvu Naručitelja izrade prostornih studija za područje Grada Rijeke objavljuje Javno izlaganje idejnog rješenja stambenog područja Turanj u Rijeci.

Javno izlaganje
idejnog rješenja stambenog područja Turanj u Rijeci

Javno izlaganje za građanstvo i udruge građana, s obrazloženjem Idejnog rješenja stambenog područja Turanj u Rijeci, održat će se u Gradskoj vijećnici, Korzo 16, sala u prizemlju, dana 14. prosinca 2023. godine u 17:00 sati.

Obveza izrade prostorne studije utvrđena je Generalnim urbanističkim planom grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 7/07, 14/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 8/14, 3/17, 21/19, 11/20 -ispr. i 14/23), a navedena je u Odluci o izradi Urbanističkog plana uređenja područja Turanj-Kostabela (“Službene novine Grada Rijeke” broj 7/21 i 12/21), kojom započinje cjelokupni proces izrade prostorno-planske dokumentacije. Idejno rješenje stambenog područja Turanj predstavlja prostornu studiju, odnosno stručnu podlogu za izradu plana i sadrži detaljni program gradnje.

Predstavnici Naručitelja izrade će, po potrebi, u periodu 8 dana od dana javnog izlaganja, pružati dodatno tumačenje izloženog Idejnog rješenja stambenog područja Turanj u Rijeci unutar redovnog vremena: ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8,30 do 13,30 sati, telefonom na broj 209-452 ili elektroničkom poštom na adresu e-pisarnica@rijeka.hr s naznakom „za Idejno rješenje Turanj – Odsjek za urbanizam“ te osobno uz prethodnu najavu.