Upravni odjel za urbanizam, prostorno uređenje i graditeljstvo objavljuje početak izrade Urbanističkog plana uređenja Sportskog područja Kantrida

Temeljem članka 88. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23) Grad Rijeka – Upravni odjel za urbanizam, prostorno uređenje i graditeljstvo, kao Nositelj izrade prostornog plana

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 7. prosinca 2023. godine, donijelo je Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja Sportskog područja Kantrida.

O prijedlogu navedenog prostornog plana provest će se javna rasprava, a datum, mjesto i vrijeme održavanja rasprave bit će objavljeni u dnevnom tisku, te na mrežnim stranicama Grada Rijeke (www.rijeka.hr), sukladno Zakonu.