Obavijesti

Četvrtak, 5. srpanj 2018.

Poziv za uvid u glavni projekt za gradnju dvojne višeobiteljske građevine (A)

Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju dvojne višeobiteljske građevine (A), poziva stranke u postupku da 16. srpnja 2018. godine, izvrše uvid u glavni projekt i druge dokumente radi izjašnjenja.

Četvrtak, 5. srpanj 2018.

Poziv u glavni projekt za građenje dvojne višeobiteljske građevine (B)

Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju dvojne višeobiteljske građevine ( B ), poziva stranke u postupku da 16. srpnja 2018. godine, izvrše uvid u glavni projekt i druge dokumente radi izjašnjenja.

Ponedjeljak, 25. lipanj 2018.

Javni poziv korisnicima grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat za korištenje sredstava spomeničke rente namijenjenih sufinanciranju provođenja Programa sanacije i obnove grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat u 2019. godini

Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za kulturu, Direkcija za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara raspisuje Javni poziv korisnicima grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat za korištenje sredstava spomeničke rente namijenjenih sufinanciranju provođenja Programa sanacije i obnove grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat u 2019. godini.