Obavijesti

Subota, 31. ožujak 2018.

Javni poziv vlasnicima/suvlasnicima građevina za korištenje sredstava spomeničke rente u programu sanacije i obnove pročelja i krovova u 2019. i 2020. godini

Odjel gradske uprave za kulturu Grada Rijeke objavljuje Javni poziv vlasnicima i suvlasnicima građevina na području zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke za korištenje sredstava spomeničke rente namijenjenih sufinanciranju provođenja Programa sanacije i obnove pročelja i krovova u 2019. i 2020. godini.

Ponedjeljak, 5. ožujak 2018.

Javni poziv za sudjelovanje u kreativnim radionicama u okviru provedbe projekta 5. ansambl

Grad Rijeka i HNK Ivana pl. Zajca u okviru provedbe projekta 5. ansambl organiziraju kreativne radionice iz područja izvedbenih i likovnih umjetnosti za mlade s teškoćama u razvoju i /ili osobe s invaliditetom, u dobi od 15 do 25 godina, s ciljem formiranja novog ansambla HNK Ivana pl. Zajca, kojeg će činiti upravo spomenute skupina.

Četvrtak, 1. ožujak 2018.

Javni poziv za odabir projekata/programa pružanja psihosocijalne pomoći i podrške korisnicima nužnog smještaja Grada Rijeke u 2018. godini