Obavijesti

Petak, 8. rujan 2017.

Poziv za uvid u glavni projekt za uređenje gradskog parka Gornja Vežica

Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje, u postupku izdavanja građevinske dozvole za uređenje gradskog parka Gornja Vežica investitora Grada Rijeke, Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, Titov trg 3, Rijeka, poziva sve stranke u postupku donošenja građevinske dozvole, radi izjašnjenja.