Obavijesti

Srijeda, 15. studeni 2017.

Poziv poduzetnicima, korisnicima poslovnih prostora s izlozima na području užeg centra grada za uključibanje u projekt “KREATIVNI IZLOZI – sinergija talenta i iskustva”

Odjel gradske uprave za poduzetništvo poziva sve poduzetnike, korisnike poslovnih prostora koji posjeduju izloge u užem centru grada – područje Korza i ulice koje su neposredno vezane na Korzo – da se uključe u projekt “KREATIVNI IZLOZI – sinergija talenta i iskustva” u suradnji sa Školom za primijenjenu umjetnost u Rijeci (ŠPUR).

Utorak, 7. studeni 2017.

Poziv za sudjelovanje u savjetovanju s javnošću s javnim uvidom i javnim izlaganjem o Nacrtu prijedloga Plana gospodarenja otpadom Grada Rijeke za razdoblje 2017. – 2022. godine

Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem na objavljuje poziv za sudjelovanje u savjetovanje s javnošću s javnim uvidom i javnim izlaganjem o Nacrtu prijedloga Plana gospodarenja otpadom Grada Rijeke za razdoblje 2017. – 2022. godine.

Petak, 3. studeni 2017.

Informacija o izradi Plana gospodarenja otpadom na području Grada Rijeke za razdoblje 2017. – 2022. godina

Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem na temelju odredbi članka 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne Novine“ broj 94/13 i 73/17) i članka 4. stavak 2 i članka 14. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08) objavljuje