Signal besplatnog bežičnog Interneta Grada Rijeke RIJEKA-FREE ACCESS od ovog je mjeseca dostupan i na Odjelu za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu dječje dobi te Klinici za dječju kirurgiju.

Time je nastavljena suradnja Grada Rijeke i KBC Rijeka na području informacijsko komunikacijskih tehnologija i proširenja mreže besplatnog Wi-Fi Interneta.

Od ljeta 2013. signalom besplatnog bežičnog Interneta obuhvaćeni su:

  • Poliklinika
  • Dnevna bolnica
  • Zavod za kardiologiju, pulmologiju, alergologiju i imunologiju
  • Klinika za pedijatriju
  • Zavod za neurologiju i psihijatriju dječje dobi
  • Zavod za gastroenergologiju, nefrologiju i endokrinologiju
  • Odjel za hematologiju i onkologiju

Sada je dodatnih 5 pristupnih točaka postavljeno na Odjelu za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu dječje dobi, te 7 pristupnih točaka na Klinici za dječju kirurgiju.
Time je ukupan broj pristupnih točaka na području KBC Rijeka – Dječja bolnica Kantrida povećan na 23, dok ukupno na području Grada Rijeke ima 112 pristupnih točaka.