Na stranicama komunalnih društava i putem kontakta s dežurnim službama možete doznati više o aktualnim radovima te eventualnim prekidima u isporuci usluga uzrokovanim tim radovima.

Vodovod i kanalizacija

Obavijesti o radovima i dr. te privremanim prekidima u pružanju usluga

Dežurna služba – Vodovod
Tel: 051 211 906
       051 353 819
Mobitel: 098 398 864

Dežurna služba – Kanalizacija
Tel: 051 330 707
       051 353 885
Mobitel: 098 398 870

Energo

Obavijesti o radovima i dr. te privremenim prekidima u pružanju usluga

Dežurna služba – Plin
Tel: 051 343 122

Dežurna služba – Kvarovi na javnoj rasvjeti
Mobitel:  091 353 00 44

Čistoća

Informacije i obavijesti

Održavanje javno-prometnih i zelenih površina
Tel: 051 226 077
Uprava 051 353 444

Elektroprimorje

Obavijesti o prekidima isporuke električne energije 

Dežurna služba
Tel: 051 330 100