Grad Rijeka – Portal Grada Rijeke

Miletić (RI) je kazao kako je još u lipnju 2014. postavio pitanje o sigurnosti objekata Hartere Pitao je zašto se kulturne manifestacije održavaju u ruševnim objektima Hartere. Gradonačelnik je tada rekao da ti objekti nisu ruševni, a prije neki dan desilo se da su sa stropa pali betonski blokovi. Pitao je kakvi su to statičari koje Grad Rijeka organizira i kako je moguće da se ruševni objekt Benčića daje u upotrebu za kulturne projekte , zar se za to nije mogla ustupiti neka od dvorana poput Centra Zamet i li Dvorane Trsat, gdje bi se program održao u nekom sigurnom okruženju.

Gradonačelnik Obersnel je odgovorio da je tada dao onako informaciju kakvu imao i kako stoji u zapisano u nalazu statičara koji je izvršio pregled zgrade 2012. kada je napravljen elaborat Marganova. Tada je temeljem napravljenog nalaza investirano 250.000 kuna u statičko osiguranje cijele zgrade i postavljanje zaštitne mreže. Izvještaj je utvrdio da je stanje statike odgovarajuće za njeno korištenje i preporučen je novi pregled takve vrste za pet godina, uz obavezu da se učini vizualni pregled svake godine. Dogodilo se nažalost da je došlo do pucanja betonske obloge oko armirane konstrukcije na krovu na jednoj gredi u dužini manje od metra, pri čemu su komadići veličine 10 do 20 cm pali na pozornicu. Iz sigurnosnih razloga odlučilo da se prostor ne koristi dok se ne napravi novi pregled i provede sanacija, a u kojoj mjeri će ona biti pokazat će nalaz struke. Ne stoji primjedba da smo bilo koga svjesno doveli u opasnost. Nepredviđene se okolnosti događaju svugdje. Na svu sreću bez ikakvih posljedica. Detaljni pregled će pokazati treba li sanirati sam taj dio ili cijelu konstrukciju. Obersnel je kazao kako te dvorane nisu prikladne za tu vrst programa.

Ljiljana Cvjetović (HSU) je u ime građana MO Luka pitala može li se napraviti preregulacija prometa ulice Rive boduli iz jednosmjernog u dvosmjerni promet, kao što je to bilo prije uređenja 2012. kada se izmijenila regulacija od Transadrije, Rivom oko Tržnice sve do semafora iza Kazališta. Prije su građani imali jedan ulaz i dva izlaza, a sada sva vozila moraju obići sve ove ulice do semafora iza Kazališta jednosmjerno, što znači jedan ulaz i jedan izlaz, a uz to opskrbna vozila i slaba protočnost semafora stvaraju prometne čepove, pa niti interventna vozila ne mogu proći i zato zahtijevaju građani dvosmjerno Rivom boduli.

Gradonačelnik Obersnel je odgovorio da ako prilaz interventnim vozilima koče opskrbna vozila onda će to raditi i pri novoj regulaciji. Svjestan je problema, ali je ta preregulacija napravljena u želji da se osigura normalan pristup vozilima za dužobalnu liniju Rijeka – Dubrovnik, koja je u međuvremenu prestala prometovati. Procjenjuje se da se tom zahvatu može pristupiti i trenutno se radi analiza postojećeg stanja koja bi trebala predložiti rješenje koje će dovesti do poboljšanja situacije, pa bi u narednih nekoliko mjeseci to moglo biti riješeno.

Andre Brišćik (AM) je kazao kako mu je poznato da gradonačelnik u okviru svojih ovlasti može samostalno odlučivati o poslovanju i kupovini nekretnina do visine milijun kuna, pa je tako nedavo donio odluku o kupnji nekretnina Teri Croteka. Vrijeme će pokazati da li se radi o poslovnom potezu ili promašaju. Odluku o preostalom iznosu donijele su skupštine komunalnih društava. Bez obzira na tu činjenicu pitao je zašto se u takve odluke ne uključuje Gradsko vijeće i kakve veze ima kultura sa komunalnim društvima koja su većinski vlasnici tog objekta.

Gradonačelnik Obersnel je odgovorio da uvažava činjenicu da je Brišćik novi vijećnik pa iz tog razloga proizlazi i takvo pitanje. Učinio je točno ono što mu zakon dozvoljava prilikom kupovine nekretnina, a to je plaćanje iznosa do 1 mil. kuna. Grad je sudjelovao u kupnji s milijun kuna, koliko to zakon dozvoljava. Za ostatak sredstava u iznosu 15 milijuna kuna, odluku su donijeli nadzorni odbori ta dva komunalna društva. Nikada nije rekao da je namjera kupnje tih prostora isključivo za kulturu. Interes Grada je u tome što će manji dio tog prostora, odnosno nekoliko tisuća m2 biti namijenjeno za kazališne radionice koje se sada nalaze na području Trsata i bit će uklonjene radi potrebe izgradnje novog KBC-a. Riječ je o zemljištu kojeg je Grad prepustio KBC-u za izgradnju nove bolnice. Ovo je dobra prilika da se te radionice smjeste u adekvatni novi prostor. A i sam komunalna društva trebaju nove prostore za objedinjavanje svoje djelatnosti.

Teo Božanić (HDZ) je ukazao na pristranost predsjednice Gradskog vijeća koja po njemu krati vrijeme govora oporbenih vijećnika. Rekao je da je uzeo štopericu i stalno će mjeriti vrijeme. Božanić je kazao što se tiče izgradnje kanalizacije na Pulcu, cijevi idu u trup ceste, a sve kuće koje su ispod ceste moraju investirati u nabavu pumpi koje nisu jeftine i nisu pouzdane, a u nekim slučajevima čak i oni koji su iznad ceste moraju kupovati te pumpe. Pitao je što ćemo s ljudima koji za to nemaju novaca i time krše Zakon o vodama koji određuje obavezu priključenja na kanalizaciju. U Lukovićima je predviđena jedna sabirna crpna stanica za sve one koji nisu u mogućnosti spojiti se na sustav, zašto se to ne napravi na Pulcu.

Gradonačelnik Obersnel je odgovorio kako zna za taj problem koji je prisutan niz godina i nije riješen jer Zakon o vodama ne prepoznaje činjenicu da bi komunalni priključak, pa tako i ova pumpa koja se nalazi ispod razine ceste, odnosno cijevi, trebala biti dio kanalizacije i na taj način biti dio troška komunalnog društva. Prije sklapanja ugovora o sredstvima, puno puta su razgovarali s predstavnicima Europske komisije koji su prepoznali problem i pristali da s jedan dio sredstava za izgradnju odvodnje namijeni za nabavku pumi, o kojima Božanić govori. Ne zna što se trenutno događa na Pulcu, no taj problem će biti razriješen i u narednom razdoblju će takve pumpe i dio mreže postati dio sustava javne odvodnje. Premda tehnologija dozvoljava gotovo sve opcije, uvijek ostaje pitanje cijene i racionalnosti. Gdje god je moguće da se montira crpna stanica za nekoliko kuća to je i predviđeno. Na lokaciji Pulca i Lukovića to nije moguće. Svjesni smo tog problema i bit će razriješen razumijevanjem pristupa Vodovoda i kanalizacije, premda na žalost za to nema osnova u Zakonu u vodnom gospodarstvu

Sandro Vizler (HNS) je kazao kako je protekle godine grupa entuzijasta pokrenula projekt Battleship Fiume, koji je dobio pozitivan odjek u javnosti i pokazao kako je Riječanima stalo do očuvanja baštine. Pitao je u kojoj je fazi obnova lansirne rampe torpeda i je li rađena neka nova procjena troškova.

Gradonačelnik Obersnel je odgovorio kako je nepobitna činjenica da je rampa na pomorskom dobru kojim uprava Republika Hrvatska i PGŽ, i to još u lučkom području kojim u ime države upravlja Lučka uprava. Grad Rijeka je zainteresiran da do sanacije i obnove tog objekta dođe što je moguće prije. Unatrag nekoliko godina poduzimalo s dosta. Izrađen je nacrt postojećeg stanja i što bi trebalo napraviti s rampom. U dogovoru s Lučkom upravom , koja će biti nositelj projekta, pripremaju se za natječaj koji bi trebao biti otvoren u narednih nekoliko mjeseci iz strukturnih fondova EU za revitalizaciju spomenika baštine koja ima potencijal u podizanju atraktivnosti neke destinacije.

Danijel Paliska (Nezavisni) je kazao kako zamjenski stadion na Rujevici nema dovoljno parkirnih mjesta a svi bi trebali imati parkirna mjesta u sklopu stadiona stoga je pitao kada ide izgradnja najavljenih 500 parkirnih mjesta.

Gradonačelnik Obersnel je odgovorio kako je u ovom trenutku na inzistiranje Grada osiguran jedan ograničen boj parkirnih mjesta. Radi se na projektu kako bi se taj broj povećao. Ne možemo očekivati da će svaki gledatelj imati svoje parkirno mjesto. Ako bi u svakom autu bilo 4 osobe trebalo bi 2500 parkirnih mjesta, što je neizvodivo. Moramo prihvatiti činjenicu da je nemoguće ostvariti toliko mjesta i trebamo se orijentirati čim više na javni prijevoz. Mnogi stadioni u Europi su u urbanim sredinama i nemaju parkirna mjesta, osim za službene osobe i VIP. Ne možemo očekivati dovoljni broj parkirnih mjesta za sve one koji žele doći autom. Putem Autotroleja pokušat će se organizirati dodatne linije u dane održavanja utakmica kako bi smanjili pritisak dolaska automobilima.

Nikolina Milčić (Nezavisni) je kazala kako je grad Rijeka prepoznat kao turistička destinacija što je potvrda da je Turistička zajednica učinila dobar posao jer je ove godine 25% više noćenja, od čega su 90% činili stranci, što čak i najžešći kritičari moraju priznati. Što Grad i TZ čine da se taj pozitivan trend zadrži i u posezoni jer to utječe na imidž grada Rijeke i na kraju i na gradski proračun.

Gradonačelnik Obersnel je kazao kako ovi rezultati nisu došli sami od sebe niti su slučajni. Brojke koje su iskazane u izvještajima se odnose, ne samo na ljetno doba nego kroz cijelu godinu pa je već sada za Rijeku karakteristično da je ona interesantna, ne samo u ljetno doba, nego tijekom cijele godine, zahvaljujući čitavom nizu kulturnih, sportskih i gospodarskih manifestacija, poput Karnevala, Riječkih ljetnih noći i dr. ali i programa koji možda nisu toliko javno poznati poput Europske ocjenjivačke smotre pasa koja interesira ljubitelje pasa, ali se u dane održavanja ne može naći slobodno mjesto i Rijeci pa i u Opatiji, ili pak susreti frizera koji u javnosti prođu nezamijećeno ali popune kapacitete. Tu su četiri puta godišnje Gastro događanja, Fiumanka sv. Vid i dr., a da bi trend rasta zadržali očekujemo interakciju s poduzetnicima i povećanje kapaciteta. Premda je u Rijeci zadnjih godina otvoreno 13 hostela, trebalo bi povećati hotelske kapacitete, što će se uskoro i učiniti na području Kostabele.

Ida Mahmutefendić (SDP) je govorila o Riječkim ljetnim noćima kojima je najvažnija novost revidirani koncept u organizacijskom i programskom smislu, a koje su pratili problemi i nepovoljne filiacijske okolnosti. S obzirom da nisu bili obaviješteni o financijskom rezultatima o broju posjetitelja, traži detaljno izvješće.

Gradonačelnik Obersnel je kazao kako sve podatke ne drži u glavi pa može načelno odgovoriti. Slaže se da, unatoč smanjenim sredstvima za organizaciju, uz ovaj koncept u kojem su sudjelovale sve gradske ustanove, program te manifestacije je imao dobar prijem uz nešto malo manje od 8 tisuća posjetitelja, a s obzirom da je nešto događanja bilo bez naplate taj je broj i veći. Od prodanih ulaznica prihod preko 200.000 kuna što je značajan skok i izuzetno pohvalno, ne samo radi zatvaranja financijske konstrukcije, nego je i pokazatelj interesa publike. Na tom tragu će HNK Ivana pl. Zajca Turistička zajednica i Grad Rijeka pripremiti dobar koncept za iduće ljeto.

Milena Kraljević (Hrvatski laburisti – stranka rada) je govorila o korištenju stanova u vlasništvu Grada spomenuvši nemili događaji u ulici Ratka Petrovića gdje je povlašteni najmoprimac dao stan u podnajam što je bila zloupotreba. Pitala je da li je Direkcija za stambene poslove najmoprimcu za to dala pisanu suglasnost, da li je najmoprimac sa liste prioriteta i kako je moguće da netko zarađuje na takvim stanovima i kako je moguće da netko takav stan može iznajmljivati radi vlastite zarade. Pitala je koliko je visina najamnine, da li Odjel radi kontrolu korištenja stanova te kazala kako Odluku treba revidirati.

Gradonačelnik Obersnel je kazao će na pitanje dati pisani odgovor. Grad ima oko 2000 stanova u svom vlasništvu koji se dodjeljuju sukladno Odluci. Prva kontrola se radi prilikom sastavljanja liste na koju mogu doći samo oni koji ispunjavaju uvjete. Druga kontrola se radi neposredno prije same dodjele. Povremeno se rade kontrole no dvije tisuće stanova ne možete kontrolirati stalno, odnosno mjesečno pa bi trebalo zaposliti ljude da to kontroliraju. Moguće je da ima pojedinca koji to zloupotrebljavaju, kao što je u ovom slučaju. Nakon što se saznalo za taj slučaj pokrenuli smo mjere i upozorili najmoprimaca da stan mora koristiti u skladu sa ugovorom, čega se on nije pridržavao pa mu je nakon toga upućen otkaz ugovora o najmu. Na žalost to nije jedini slučaj, jer se svako toliko naleti na slične slučajeve. Slobodno ugovorena u Rijeci iznosi 8,71 kunu po m2. Danas novine donose tekst da država putem javne licitacije, a ne zna se zašto to tako radi, iznajmljuje stanove ne po socijalnim kriterijima nego licitacijom. P ase navodi da je izlicitirano 18 – 20 stanova, pri čemu najmanja cijena iznosi 22 kune, što je gotovo tri puta više od zakupnine koju naplaćuje Grad Rijeka, dok je najviša cijena 192 kune po m2. Gdje je tu socijalna politika. Nama je interes osigurati stanove za one ljude koji ne mogu osigurati ili kupiti stan. Pokrenuto je iseljenje najmoprimca odnosno raskid ugovora.

Davor Zubović (HSU) je kazao kako je već postavljao pitanje vezano uz Udrugu umirovljenika i ples i zabavu. Nedavno je pitao je li to moguće realizirati u Hotelu Neboder, a sada kaže kako bi se zadovoljili s bilo kojim prostorom koji bi primio 80 ljudi. Sami bi osigurali i glazbu. Pitao je može li Grad Rijeka osigurati bilo kakav prostor za održavanje tih zabava.

Gradonačelnik Obersnel je kazao kako je već odgovarao na to pitanje. Kroz socijalni program i socijalnu politiku umirovljenicima je posvećena velika pažnja, od organizacije ručkova do organizacije klubova, pa do besplatnih ili gotovo besplatnih autobusnih karata. U Rijeci pronaći prostor je uvijek problematično. Ipak, vodio je razgovore s Upravom Hotela Jadran i ima naznake da bi se u to prostoru moglo to organizirati.

Vedran Sabljak (Hrvatski laburisti – stranka rada) je govorio o slučaju iz 2005. gdje je privatni i investitor u ulici Markovići uzurpirao dio kolnika i pješačke staze i time onemogućio dvosmjerni protok vozila i pješaka. Gradonačelnik je tada obećao da ukoliko investitor ne dovede prometnicu u prvobitno stanje, to će napraviti Grad i tužiti investitora, ali to nije napravio. U međuvremenu uredno dolazi do prometnih nesreća zbog suženog kolnika, pitao je kada će se to riješiti ili postoje li investitori koji su povlašteni i mogu raditi što žele.

Gradonačelnik Obersnel je kazao da će dati odgovor u pisanom obliku. Ono što je siguran je da ukoliko je riječ o gradskom zemljištu, sigurno se poduzelo sve što je moguće, pri čemu nasilno ulaženje u nečiju imovinu nije moguće. Jedino rješenje je sudskim put, a to kod nas zna potrajati.

Stjepan Doboviček (HSP AS) je kazao kako se pored lansirne rampe torpeda nalazi željeznička remiza kojoj bi trebalo odrediti neku namjenu, jer u HŽ-u nisu zaineresirani za nju. Po njemu riječ je o objektu od izuzetna značaja pa ga interesira da li Grad ima viziju revitalizacije tog prostora ili sve ostaje prema odredbama GUP-a koje tumači kako je namjena te zone trovačka.

Gradonačelnik Obersnel je kazao da bez obzira koja je namjena rezervirana kroz GUP, ako je nešto zaštićeno kao kulturno dobro ili je u području zaštićene arhitektonske cjeline, u bilo kojim aktivnostima se o tome treba voditi računa. Pregovaralo se sa HŽ-om o mogućnosti da Grad taj objekt preuzme u vlasništvo, ali je cijena koju HŽ traži prevelika i pitanje je da li bi u ovom trenutku to bilo opravdano. Uostalom HŽ kao vlasnik ima obavezu taj objekt zaštiti.

Vuk Prica (SDP) je govorio o uspjesima riječkih liječnika koje ne prati izgradnja infrastruktura. Pitao je u kojoj je fazi izgradanja nove bolnice odnosno kada ide sljedeća faza.

Gradonačelnik Obersnel je kazao kako priča o novoj bolnici traje predugo, pri čemu se izmijenio popriličan broj ministara koji su obećavali i potpisivali ugovore, a ništa nije učinjeno. Prije godinu dana potpisan ugovor kojim je konačno definiran model izgradnje. Dio tog ugovora se izmijenio, pa će se prva faza izgradnja zgrade Ginekologije i porodništva i Pedijatrije i Klinike za dječju kirurgiju graditi izdvojeno, iz kreditnih sredstava koje bi osigurala Vlada. Prije mjesec dana Vlada je KBC-u Rijeka dala jamstvo 750 milijuna kuna za završetak te faze za koji postoji izdana građevna dozvola. Danas bi Vlada trebala dati jamstvo u visini 70 mil. kuna za građevinsku jamu i 330 mil kuna za građevinske radove. Ti će se objekti graditi upravo na lokaciji Kazališnih radionica. Novci su osigurani, izdana je građevna dozvola, odabran izvođač za rušenje objekata, ovih dana bit će raspisan natječaj za izvođača prve faze, koja bi trajala godinu dana, pa bi za 2-3 godine bila gotova zgrada Ginekologija i porodništva, Pedijatrije i dječje kirurgije. Radi se i na pripremi za ostatak prostora bolnice koji je puno veći i čija će se izgradnja rješavati putem javno-privatnog partnerstva. Za to je organiziran jedna Odjel Svjetske banke koji bi bio savjetnik u pripremi tendera za odabira partnera.

Sandra Krpan (SDP) pitala je kako se provodi projekat asistenata u nastavi i jesu li sva djeca koja trebaju ovaj vid pomoći zbrinuta.

Gradonačelnik Obersnel je kazao kako je ovaj projekt pokrenut prije sedam godina kao prvi u RH i koji se provodio u okvirima mogućnosti proračuna jer je Grad svjestan činjenice da su asistenti od izuzetna značaja u obrazovanju. Zadnje dvije godine za to se koriste sredstva EU fonda, za što je ove godine dobiveno nešto više od dva milijuna kuna, što je omogućilo upošljavanje 54 pomoćnika u nastavi u 19 riječkih osnovnih škola. Prema njegovim saznanjima time su pomoći asistenata pokrivana sva djeca. Ta sredstva nisu dostatna za sve pomoćnike u nastavi jer se prilikom prijave na natječaj, nije moglo znati koliko će trebati izdvojiti za prvašiće kojima će trebati asistenti. To će se pokriti iz proračuna. Asistenti su počeli raditi prije desetak dana, a sva djeca koja po stručnoj procjeni trebaju pomoćnika su ga i dobila.

Duško Milovanović (SDP) je pitao o aktivnosti na uređenju ulica Rive za koju smatra da se pomak izvođenja radova drastično odrazio na promet u Rijeci. Pitao je kako napreduju radovi i kakvo je stanje betonske podloge i hoće li to utjecati na završetak radova. Pitao je što je s radovima na uređenju ulice Ivana Zajca i što je s nastavkom radova ulice Riva prema zapadu.

Gradonačelnik Obersnel je kazao kako su radovi Rivi su puno složeniji i zahtjevniji od samog stavljanja novog asfaltnog sloja. Ta prometnica nije rekonstruirana na ovaj način zadnjih 20 godina, pa je trebalo riješiti zahvate na sustavu odvodnje i trebalo ispitati betonsku podlogu koja je u nekim dijelovima bila dosta oštećena, na svu sreću nije bilo velikih oštećenja. Prema ugovoru trebalo bi sve biti gotovo do kraja 10 mjeseca. Kako se sada odvijaju radovi to bi trebalo biti gotovo u roku, ukoliko ne bude nekih iznenađenja ili vremenskih nepogoda. Gradonačelnik je rekao kako se ne slaže sa tvrdnjom da su radovi izazvali velike poremećaje. Promet se, iako otežano ipak odvija, i na žalost nema druge mogućnosti za rješenje prometa. Malo duže čekanje je prihvatljivo u kontekstu koristi koju ćemo imati kada se radovi dovrše. Nakon radova u ulici Riva slijede radovi ulicom Ivana Zajca do Mrtvog kanala. Vjeruje kako bi radovi mogli biti ugovoreni prije Nove godine, a o tome ovisi kada će ići gradnja. Potrudit će se da se radovi ne izvode u doba blagdana.

Tea Čaljkušić Mance (HDZ) postavila je pitanje zašto gradonačelnik nije tražio odgovornost osoba koje su dozvolile da se uoči jednog od najvećih državnih praznika, kojim se slavi pobjeda u Oluji, u demokratskom ozračju Hrvatske na zgradi HNK Ivana pl. Zajca zastava spusti na pola koplja. Nije primijetila da je gradonačelnik tražio odgovornost i ogradio se od tog slučaja. Riječ je o eklatantnom kršenju Zakona od državnoj zastavi i drugim državnim obilježjima. A dok je takav zakon na snazi, treba se ograditi protiv kršenja tog zakona i odrediti sankcije protiv onih koji na takav način djeluju protiv svoje države.

Gradonačelnik Obersnel je kazao da je smatrao da je bilo kršenja zakona onda bi reagirao. Zastava nije bila spuštena na pol koplja već je skliznula za 1 metar i radilo se o isključivo o tehničkom problemu, na koji se ukazalo, nakon čega je zastava podignuta na svoje mjesto. Gradonačelnik je kazao kako je interesantno kako vijećnicu Čaljkušić Mance to smeta, a ljudi u crni odorama koji sa ustaškim znakovljem šeću Korzom i javno zazivaju na genetsko čišćenje sljedbenika bivših komunista ne smetaju. I to spada u demokratske standarde i za to isto postoje zakoni. To vas ne zanima i ja se tome ne čudim, rekao je gradonačelnik.

Tea Čaljkušić Mance je odgovorila kako nije dužna da se tome izjašnjava. Zastava je bila na pola koplja i nije bilo vjetra koji bi na nju djelovao. Naglasila je kako je pitala za mišljenje pomorske kapetane koji su rekli da takva zastava veže tzv. zastavnim čvorom i nema tog vjetra koji bi je spustio na pol koplja. A to što ste vi naložili da se zastava digne je stoga što ste vidjeli da je vrag odnio šalu, rekla je Tea Čaljkušić Mance.

Gradonačelnik Obersnel je kazao je naravno pravo Čaljkušić Mance da ne govori o nečemu o čemu ne želi. Na temelju toga i sama šalje poruku o shvaćanju svog svjetonazora, kao što i on time što radi i govori šalje poruku o svom svjetonazoru. Gradonačelnik je kazao neka ti kapetani dođu i zavežu taj zastavni čvor na sajli.

Vesna Buterin (HDZ) je kazala kako se bliži kraj 9 mj. i sezona grijanja se približava pa ju, temeljem brojnih upita građana i odgovora koji je gradonačelnik dao vijećniku Milovanoviću još u lipnju, interesira hoće li se cijena na smanjivati i biti realna i sukladna mogućnosti plaćanja. Neka gradonačelnik nađe način da građanima koji su dovedeni na rub prosjačkog štapa i nemaju od kuda plaćati te visoke cijene grijanja pomogne jer će mnogi umirovljenici morati birati hoće li plaćati račune ili biti u hladnim stanovima kako bi imali što za jesti.

Gradonačelnik Obersnel je kazao kako je od prestanka sezone grijanja Energo u kontaktu s predstavnicima upravitelja zgrada i ovlaštenim predstavnicima stanara kako bi se našla odgovarajuća rješenja koja se tiču pravednosti raspodjele toplinske energije. Cijena toplinske energije je definirana od strane Regulatorne agencije i teško je da će biti značajnije korekcije cijena, no ne isključuje i takvu mogućnost, ali ne i u značajnijim iznosima. Traže se mogućnosti za pravedniju raspodjelu kako ljudi ne bi dobivali astronomke račune. Svi koji su socijalno ugroženi i ispunjavaju uvjete iz socijalnog programa kroz socijalni program imaju besplatno grijanje na račun proračuna. Ponovio je da se radi o manipulaciji kada se cijena grijanja uspoređuje sa cijenama grijanja u Zagrebu ili Sisku, gdje su vezani na sustav HEP-a koji podmiruje troškove distribucije na račun troškova cijene struje koju svi mi plaćamo.

Skip to content