Riječki gradonačelnik Vojko Obersnel svoju je redovnu konferenciju za medije iskoristio kako bi naglasio važnost odluke Vlade RH o davanju jamstva riječkom KBC-u u iznosu 400 milijuna kuna za izgradnju nove bolnice. Najavio je promociju novih autobusa Autotroleja te izložbu o doprinosu Riječana Domovinskom ratu, koja će, povodom Dana neovisnosti biti postavljena na Korzu.

„Tema izgradnje nove bolnice Riječane zaokuplja već desetljećima, a i ja sam, u 15 godina otkako obnašam funkciju gradonačelnika, sakupio čitav niz ugovora, pisma namjere i sporazuma koje sam potpisivao sa različitim ministrima, koji su najavljivali gradnju ove bolnice, a da se u međuvremenu nije dogodilo ništa“, rekao je gradonačelnik.

Gradonačelnik je naglasio kako su nakon davanja ovog jamstva stvoreni preduvjeti da se sa izgradnjom nove bolnice konačno i krene, naravno u fazama. Grad Rijeka je već ranije osigurao sve preduvjete, ustupanjem KBC-u Rijeka zemljišta u vlasništvu Grada Rijeke, između ostalog i zemljišta na kojem se nalaze kazališne radionice. KBC je već sklopio ugovor o rušenju objekata koje treba ukloniti kako bi se moglo početi graditi,  a u narednih  15 dana očekuje se i raspisivanje natječaja, nakon kojeg bi se krenulo u stvarno građenje. „Riječ je o bolnici koja bi trebala objediniti Kliniku za pedijatriju i Kliniku za ginekologiju i porodništvo, kao jednu logičnu i jedinstvenu cjelinu, a koja bi s radom trebala početi 2018.g.  Usporedo s ovom prvom fazom, radi se na pripremi druge faze, odnosno izgradnji preostalog djela buduće Sveučilišne bolnice, koja bi se trebala graditi, kako je već ranije najavljeno, po modelu javno-privatnog partnerstva.  Centar za energetiku i investicije, koji je temeljem Ugovora potpisanog između Grada Rijeke, Ministarstva i KBC-a, nominalno nositelj daljnjih aktivnosti, u pregovorima je sa Svjetskom bankom, odnosno IFC odjelom, kao dijelom Svjetske banke koji bi preuzeo ulogu konzultanta i pripremio natječaj za odabir privatnog partnera. Radi se o izuzetno složenom projektu koji je procijenjen na milijardu kuna i sigurno je da će realizacija biti zahtjevna. Početkom gradnje ove dvije klinike učinjen je značajan prvi korak, koji jamči da će kompletna zaštita djece i žena kao posebno ugroženih skupina, u roku od naredne dvije-tri godine dobiti vrhunski tretman, u modernoj bolnici, s modernom opremom i izvrsnim liječnicima, što i sada nije upitno. U međuvremenu, na zamolbu liječnika sa Kantride pokrenuli smo inicijativu da zajedno s komunalnim tvrtkama izgradimo topli most – natkrivenu vezu između Klinike za dječju kirurgiju i Glavne zgrade Dječje bolnice, gdje se nalazi intenzivna njega i sva  najvažnija dijagnostika,  kako bi se osigurala bolja povezanost tih zgrada. Radi se o 650.000 kuna vrijednim radovima koji su upravo započeli, a za kojem se nadam da će biti gotovi za mjesec-dva. Jednako tako priključili smo se i akciji Županije koja je uredila Kliniku za onkologiju, na način da smo preuzeli obvezu uređenja okoliša Klinike, a radove vrijedne 50.000 kuna odraditi će kao donaciju KD Čistoća“, rekao je gradonačelnik.

Gradonačelnik je komentirao odluku o kupnji prostora tvrtke Teri-Crotek u stečaju, gdje je Grad zajedno s komunalnim društvima Čistoća i Vodovod i kanalizacija kupio zemljište i zgrade koji su ponuđeni na prodaju kroz stečajni postupak. Za to će se kupnju izdvojiti 16 milijuna kuna, od čega će Grad izdvojiti 1 milijun kuna.  „Jedan od razloga za tu kupovinu je trajno rješenje preseljenja kazališnih radionica, koje u narednih dva tri mjeseca treba srušiti, radi početka izgradnje nove bolnice. Tamo će,  također u kontekstu reorganizacije, svoj prostor naći dio komunalnih društava, a dio će biti namijenjen za preseljenje poduzetničkog inkubatora sa sadašnje lokacije na Pehlinu, kako bi se stvorili bolji uvjeti za rad poduzetnika. Na cijelom tom području predviđen je čitav niz promjena u odnosu na sadašnje stanje“, rekao je gradonačelnik te dodao kako se u neposrednoj blizini te lokacije upravo pregovara oko rješavanja vlasničkih odnosa, kako bi se u zonu premjestila i garaža Autotroleja i time oslobodio prostor koji Autotrolej sada koristi, a koji bi se mogao pretvoriti u zonu novog stanovanja i poslovnih prostora. Planirana rekonstrukcija pruge koja prolazi kroz Rijeku predviđa rušenje nasipa koji sada fizički dijeli grad od ove zone uz Rječinu, koja u budućnosti može biti atraktivna za stanogradnju i neke gospodarske  djelatnosti.

„U toj transakciji, s obzirom da Grad iz stečajne mase potražuje 1,5 milijuna kuna, gledano zbirno proračun neće imati troška, a doći će u suvlasništvo vrijednih prostora i objekata“, rekao je gradonačelnik.

Što se tiče rekonstrukcije ulice Riva, gradonačelnik je kazao kako ona ide sukladno ugovorenim rokovima i ukoliko ne bude nekakvih iznenađenja, što se tiče na vremenskih uvjeta,  radovi bi trebali biti gotovi do kraja listopada.  Nakon toga će slijediti natječaj za rekonstrukciju ulice Ivana Zajca do Mrtvog kanala i očekuje da će to biti ugovoreno do kraja godine, a radovi bi započeli nakon novogodišnjih blagdana. Sa Hrvatskim cestama bit će potpisan sporazum o rekonstrukciji Adamićeve i Krešimirove ulice, što će također biti složen zahvat, jer u trupu tih cesta treba u potpunosti rekonstruirati kanalizacijski kolektor i čitav niz drugih  instalacija. Početkom studenog bi trebali bi biti gotovi radovi na čvoru Orehovica, čime će se, u prometnom  smislu taj čvor poboljšati, dok se kompletno uređenje čvora očekuje nakon završetka izrade projekta cijelog čvora Orehovica. Koliko je njemu poznato, Hrvatske ceste su odabrale izvođača, ali je na odabir uložena žalba, ali se očekuje da će se i to do kraja godine riješiti. Gradonačelnik je dodao kako se istovremeno odvijaju i radovi na izgradnji kanalizacijske i plinske mreže na brojnim prometnicama u Rijeci, koliko zna, bez nekih većih problema. Potrebno je malo strpljenja, zbog gužvi u prometu, ali ćemo u konačnici dobiti velik broj novih priključaka i kvalitetnu kanalizacijsku mrežu.

Gradonačelnik je već za sutra najavio promociju novih autobusa Autotroleja. U promet će biti puštena dva nova autobusa na dizelski pogon u standardu E6, što je najviši standard za tu vrst vozila i još šest vozila na stlačeni prirodni plin, čime se nastavljaju aktivnosti obnove voznog parka Autotroleja prilagodbom na ekološki prihvatljivo gorivo-plin. „Na žalost zbog konfiguracije Rijeke i velikih uzbrdica, sva vozila ne mogu biti pogonjena na plin, zato se nabavljaju vozila na dizel. Do kraja godine trebala bi biti isporučena još četiri plinska autobusa, i to po prvi put tzv. harmonike, za koje se procijenilo da mogu voziti na relaciji Pećine- Kantride i eventualno  do Opatije“, rekao je Obersnel.

Gradonačelnik je istaknuo kako je na prošloj sjednici Gradskog vijeća donesena odluka koja je u javnosti prošla gotovo neopaženo, a to je da će Grad Rijeka i Ministarstvo rada osnovati Centar za rehabilitaciju invalida, kao posebnu ustanovu s većinskim udjelom Grada Rijeke budući da upravo u Rijeci rehabilitacija invalida ima dugu tradiciju i iskustvo. Dodao je kako očekuje da bi negdje sredinom 10. mj. s Ministarstvom trebao potpisati sporazum o osnivanju, dok bi ustanova počela s radom početkom  iduće godine. Ustanova će funkcionirati u sklopu nekadašnjeg Centra za rehabilitaciju koji je prošao određeni proces tranzicije i privatizacije. Ministarstvo je za početak rada ustanove osiguralo 500.000 kuna, a Grad 100.000 kuna,  a očekuje se da ustanova bude financijski samoodrživa i ne bi trebala ubuduće dobivati potpore iz proračuna.
U listopadu nas očekuje Dan neovisnosti, pa će tim povodom dan ranije, 7. listopada na Korzu biti postavljena izložba o doprinosu Riječana Domovinskom ratu, odnosno stvaranju neovisne Republike Hrvatske. Izložba se  priprema u suradnji s Muzejom grada Rijeke i bit će postavljena na panoima kako bi što više naših sugrađana moglo vidjeti te izuzetno zanimljive fotografije iz fundusa Muzeja.

Također, 3. listopada prigodnim ćemo programom obilježiti 130. godina HNK Ivana pl. Zajca, za što je intendant sa suradnicima pripremio zanimljiv program u kojem, barem što se opere tiče nastupaju svjetska imena. „To je ujedno i dan koji označava početak kazališne sezone i ujedno dan kada je zgrada prije 130.g. otvorena. Početkom idućeg mjeseca kreće i sanacija kapilarne vlage u zgradi kazališta jer je zgrada izgrađena na terenu koji je nasut, pa je negdje u temeljima more, zbog čega se i pojavio problem kapilarne vlage. Odlučili smo krenuti u proces sanacije koji će trajati nekoliko godina. Početkom idućeg mjeseca bit će postavljeni posebni uređaji koji će tu vlagu isušiti, a taj će proces trajati od tri do 6 godina. Očekuje se da će već za godinu dana kapilarna vlaga biti smanjena za 30%, a nakon toga ide i sama građevinska sanacija pojedinih dijelova zgrade, kako se ta vlaga ne bi pojavljivala, odnosno širila. Kompletan projekt sanacije procijenjen na gotovo dva milijuna kuna“, rekao je gradonačelnik.

Novinari su postavili pitanja vezana uz legalizaciju groblja sv. Kuzmu i sanaciju bazena na Školjiću te sudbinu nekadašnjeg prostora tvornice Rade Končar u Vodovodnoj ulici. Gradonačelnik je odgovorio kako za groblje na sv. Kuzmu treba riješiti pitanje nekih privatnih parcela, što će u dogledno vrijeme biti riješeno. Što se tiče bazena na Školjiću, izrađeno je idejno rješenje njegove sanacije i prenamjene.  „Ideja je da se taj bazen primarno osposobi za rehabilitaciju osoba s posebnim potrebama ali i da funkcionira kao sportski bazen otvoren za javnost. Razriješili smo imovinsko-pravne poslove a kada će se krenuti u realizaciju ovisi o tome kada će nam biti dostupna sredstva europskih fondova, jer se to neće graditi iz proračuna“, kazao je gradonačelnik.

Što se tiče prostor ex Rade Končara, ne očekuje da će tamo biti opsežnijih zahvata dok se ne riješi problem rekonstrukcije pruge, jer je prilaz toj ulici neadekvatan i teško je vjerovati da će se neki investitor odlučiti da investira u prostor koji nema riješen prilaz, odnosno dok se ne riješi rekonstrukcija pruge i ne ukloni pružni nasip i time cijela ta zona otvori za druge namjene.

Skip to content