Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije u prosincu će raspisati natječaj za izbor četiri grada koji će do 2020. godine moći koristiti EU-sredstva putem mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU). Kriterij odabira vezani su uz pripremljenost Strategije urbanih područja i baze projekata/programa te Strateške procjene utjecaja na okoliš. Stoga je danas u Gradu Rijeci održana druga radionica za izradu Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka koja razmatra Nacrt Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za razdoblje 2015.- 2020.

Riječko Gradsko vijeće usvojilo je na sjednici održanoj početkom srpnja konačni prijedlog obuhvata Urbane aglomeracije Rijeka, čija je svrha brži regionalni razvoj putem integriranog teritorijalnog planiranja koristeći mogućnost zajedničkog povlačenja sredstava iz fondova Europske unije. Urbana područja nameću se kao generatori ekonomskog rasta i društvenog razvoja pa je Europska unija za razdoblje 2014.- 2020. godine predvidjela posebna sredstva EU-fondova kojima će se dodatno poticati održivi urbani razvoj. Istodobno, urbana područja se susreću s raznim problemima – ekonomskim, ekološkim, klimatskim, društvenim i demografskim. Stoga se daljnji urbani razvoj može postići samo putem integriranog pristupa teritorijalnom razvoju putem ustrojem Urbanih aglomeracija kojih bi u hrvatskoj trebalo biti četiri.

U prosincu 2015. godine Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije raspisat će natječaj za izbor četiri grada koji će do 2020. godine moći koristiti EU-sredstva putem mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU). Kriterij odabira gradova za korištenje ITU-mehanizma bit će vezani sa pripremljenosti Strategija urbanih područja do razine analize stanja putem prikupljenih podataka uz obveznu izradu baze projekata/programa, te dokaze o pokrenutoj Strateškoj procjeni utjecaja na okoliš.

Urbanu aglomeraciju Rijeka će, pored Rijeke kao središta, činiti gradovi Kastav, Kraljevica i Opatija, te općine Čavle, Kostrena, Lovran, Mošćenička Draga, Viškovo i Klana. Grad Rijeka, kao središte Urbane aglomeracije Rijeka, ima posebnu ulogu i odgovornost u pripremi za primjenu ITU-mehanizma. Prema informacijama s redovitih konzultativnih sastanaka u nadležnom Ministarstvu, Grad Rijeka je u Republici Hrvatskoj najnapredniji u pripremama sukladno definiranim rokovima. Naime, cilj Grada Rijeke je da se u prosincu 2015. godine prijavi na natječaj za korištenje ITU-mehanizma do 2020. godine (provedba će trajati i do 2023. godine). Stoga se u Gradu Rijeci punom parom radi na pripremi izrade Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka. S tim u vezi prikupljaju se potrebni podaci iz svih gradova.

Prema prezentaciji Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije ITU mehanizam u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2014.- 2020. godine provodit će se putem Operativnog programa Konkurentnost i kohezija i Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali.
Tematski i specifični ciljevi koji će se putem navedenih operativnih programa financirati iz EU-fondova su: Napredna poslovna infrastruktura i odgovarajuće usluge, Povećanje učinkovitosti sustava toplinarstva, Korištenje zapuštenih prostora (industrijska i vojna zemljišta) Čisti urbani promet, Aktivnosti za mlade nezaposlene, Deinstitucionalizacija socijalnih i zdravstvenih usluga i Osmišljavanje i provedba obrazovnih programa za razvoj grada.

Za ITU mehanizam planirano je 345.351.269 EUR, a koji iznos je najvećim dijelom predviđen iz Europskog fonda za regionalni razvoj (73,36%), dok je iz Kohezijskog fonda planirano 14,48% i iz Europskog socijalnog fonda 12,16%.

(Iva Blažević)