Gradsko vijeće Grada Rijeke prihvatilo je prve izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2006. godinu, kojima se planirani iznos proračuna povećava za 4.375.550,00 kuna, odnosno za 0,5% te sada iznosi 841.544.163,00 kune. Izmjene su većinom tehničke naravi, a njima je sukladno proračunskim propisima, Raspoređen i ostvareni višak prihoda po Godišnjem obračunu Proračuna Grada Rijeke za 2005. godinu. Usvojene su i izmjene Statuta Grada Rijeke kojima je proširen samoupravni djelokrug rada.

Zaduživanje Grada Rijeke izdavanjem municipalnih obveznica

Gradsko vijeće prihvatilo je Prijedlog prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2006. godinu te u vezi s time donijelo odluku o zaduživanju Grada Rijeke izdavanjem municipalnih obveznica. Iako je tijekom rasprave bilo zahtjeva da se predloženo zaduženje Grada smanji, što bi po nekima značilo realniju ostvarivost, gradonačelnik je istaknuo da će se inzistirati na predloženom iznosu od 87 milijuna kuna za ovu godinu. U slučaju da u roku od 45 dana ne dođe odgovor od Vlade, Gradsko vijeće bi već u travnju moglo očekivati prijedlog za osnivanje tvrtke koja će preuzeti consulting i izgradnju kapitalnih objekata.
Obrazlažući prijedlog gradonačelnik je ponovio da će Grad Rijeka ustrajati na izgradnji planiranih kapitalnih objekata čije je financiranje bilo predviđeno gradskim obveznicama, naglasivši da će se isti realizirati, sa ili bez podrške Vlade. Neprihvatljivim je ocijenio i podatak da Vlada može ići u zaduženja za realizaciju vlastitih projekata, dok istovremeno to ne dozvoljava jedinici lokalne samouprave čije je ukupno zaduženje svega 7% od dozvoljenih 20%.

8. sjednica Gradskog vijeća - ravnatelji gradskih ustanova

8. sjednica Gradskog vijeća – ravnatelji gradskih ustanova

Raspravljajući o zaduženju izdavanjem municipalnih obveznica, Darko Franić (HDZ) je istaknuo da bi zatraženi iznos za prvu godinu trebalo smanjiti na 50 milijuna kuna. Franić je dodao da prema obavljenim konzultacijama postoji uvjerenje Ministarstva kako bi spomenuti iznos bio i ostvaren. Takvu licitaciju obveznica strogo je osudio Ernest Cukrov (Treći blok) kazavši da je riječ o ozbiljnim projektima koji znače budućnost grada, kritizirajući pritom Franićevu neozbiljnost u pristupanju temi. S time se složio i Željko Glavan (HSLS) postaviviši pitanje o svrsi ponavljanja zahtjeva, budući da dosad nije bilo niti očitovanja na prethodni.

Gradonačelnik je na to odgovorio da je Grad ispunio sve formalne preduvjete za upućivanje zahtjeva te da će se na odgovor čekati točno 45 dana, kako je propisano zakonom. Nakon toga nema više čekanja, naglasio je gradonačelnik, najavivši da će odmah po isteku roka, Poglavarstvo predložiti osnivanje tvrtke koja će biti zadužena za realizaciju projekata. Obersnel je kazao kako je upoznat s činjenicom da bi smanjenje iznosa možda značilo veću mogućnost da se odobrenje dobije, ali da će Grad ustrajati na iznosu od 87 milijuna kuna za ovu godinu.

Informacije o isporuci toplinske energije i stanju plinske mreže na području Rijeke

Gradsko vijeće većinom je glasova usvojilo Informacije o isporuci toplinske energije i stanju plinske mreže na području Rijeke. U raspravu se pitanjem o ostavci bivšeg direktora Energa Zlatka Štoka uključio vijećnik Alan Šustić (HDZ). Njega je zanimalo zbog čega je na prošloj sjednici gradonačelnik prešutio saznanje o neopozivoj ostavci direktora. Na insinuacije oko prikrivanja podataka nadovezao se i Darko Franić. Napominjući uz to da je Ministarstvo gospodarstva odobrilo Energu povećanje cijena od 9 posto, Franića je zanimalo da li je taj podatak poznat gradonačelniku ili i to prikriva. Obersnel je pojasnio da ostavku nije spominjao iz razloga što ju je Zlatko Štok podnio Skupštini Energa koja ga je na mjesto direktora imenovala, i koja je o tome trebala odlučiti. Skupština je odlučila Štoku dati vremena da razmisli i eventualno povuče ostavku, jer je ocijenjeno da ostavka nije bila nužna. Što se tiče odobrenja Ministarstva za povećanje cijena Energa, gradonačelnik je kazao da s time nije upoznat te da informacije očito putuju nekim drugim kanalima. Neki ministri mene izgleda podcjenjuju kao gradonačelnika budući da takvu informaciju nisam primio, zaključio je Obersnel.

8. sjednica Gradskog vijeća - Poglavarstvo

Izmjenama Statuta proširen samoupravni djelokrug Grada Rijeke

Izmjene i dopune Statuta Grada Rijeke

Na sjednici su usvojene izmjene Statuta Grada Rijeke kojima su pored usklađivanja odredbi Statuta sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, pojedine odredbe usklađene s još nekim zakonima, koji su doneseni u proteklom razdoblju, a s kojima Statut do sada nije bio usklađivan.

Definirani su poslovi lokalnog značaja iz samoupravnog djelokruga Primorsko-goranske županije, koje Grad Rijeka može obavljati na svom području u skladu s posebnim uvjetima, na način da se normira prošireni samoupravni djelokrug Grada i izražava opredjeljenje za preuzimanje određenih poslova iz samoupravnog djelokruga županije. Zakonom je sada uveden novi oblik lokalne samouprave – veliki gradovi. Samoupravni djelokrug velikih gradova i gradova sjedišta županije je proširen, tako da će se sada u njihovom samoupravnom djelokrugu obavljati i poslovi obrazovanja, prometa na njihovom području, održavanja javnih cesta, izdavanja građevinskih i lokacijskih dozvola, drugih akata vezanih gradnju i provedbu dokumenata prostornog uređenja te ostali poslovi sukladno posebnim zakonima.

Tijekom sjednice jednoglasno su usvojeni Prijedlog odluke o raspodjeli viška prihoda iz 2005. godine, Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2005. godinu, Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2005. godini, Izvješće o ostvarenju Plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u 2005. godini.

Izmjene i dopune Odluke o javnim priznanjima Grada Rijeke

Prihvaćen je i prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima Grada Rijeke i određena drugačija visina novčanih nagrada za javna priznanja Grada Rijeke. Iznos visine novčanih nagrada za javna priznanja Grada Rijeke nije se povećavao od 2000. godine. Prema prijedlogu Poglavarstva dosadašnjih 25.000,00 kuna neto za Nagradu Grada Rijeke za životno djelo te 10.000,00 kuna neto za Godišnju nagradu Grada Rijeke znatno je povećano, pa tako novčana nagrada za Nagradu Grada Rijeke za životno djelo sada iznosi 30.000,00 kuna, a visina novčane nagrade za Godišnju nagradu Grada Rijeke određena je na iznos od 12.000,00 kuna. Sredstva za provođenje predložene Odluke su osigurana u Proračunu Grada Rijeke.

Umjesto vijećnika Nikole Ivaniša, na prijedlog PGS-a za vijećnika Gradskog vijeća Grada Rijeke imenovana je Nataša Juriša.