Gradsko vijeće Grada Rijeke usvojilo je novi Generalni urbanistički plan grada Rijeke, koji uz Prostorni plan donesen 2003. godine predstavlja ključni dokument za razvoj Rijeke u narednih 20 godina. Generalnim urbanističkim planom predviđen je niz projekata koji će promijeniti lice grada, kao što su izgradnja zone Delte s Porto Barošem, Sveučilišni kampus, sekundarno gradsko središte na Rujevici, razvoj zone Preluka i bivše Tvornice Torpedo

Aktualni sat

U aktualnom satu vijećnik HSLS-a postavio je pitanje hoće li Grad Rijeka, po uzoru na Sisak, tužiti INA-u i državu zbog onečišćenja zraka i trovanja građana. Gradonačelnik Grada Rijeke Vojko Obersnel odgovorio je kako Poglavarstvu neće predložiti takvu tužbu, budući da je kvaliteta zraka u gradu poboljšana s treće na drugu kategoriju, što se smatra prihvatljivom razinom za urbanu sredinu. Vijećnike je zanimalo i kada mještani Drage mogu očekivati spajanje na plinsku mreže te kada će se provesti izbori za dio vijeća mjesnih odbora.

Novi Generalni urbanistički plan grada Rijeke

Kako je uvodnom izlaganju istaknuo v.d. pročelnika Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem Srđan Škunca, Generalnim urbanističkim planom (GUP) utvrđene su osnovne funkcije područja grada. Tako su definirani odnosi prema rezidencijalnim područjima, uvjeti razvijanja infrastrukture, tretiranje vrijednih područja ili pak planiranje prostora na kojima bi se u budućnosti mogli izgraditi zdravstveni, obrazovani ili sportski objekti.

 

Izgradnja zone Delte s Porto Barošem, kao novim licem grada prema moru

Gradonačelnik je izrazio zadovoljstvo što se dugoočekivani prijedlog GUP-a napokon našao pred vijećnicima. Iako se na javnoj raspravi našao još 2002. godine, u isto vrijeme kad i prostorni plan, tada nisu usvojena najavljivana zakonska rješenja o prostornom i generalnom urbanističkom planu kao jednom dokumentu, pa je trebalo pristupiti dodatnom definiranju GUP-a. Relativno dugi postupak donošenja plana uvjetovan je i činjenicom da su se u međuvremenu dogodile promjene u odnosu na Prostorni plan Primorsko-goranske županije, kao hijerarhijski viši plan na kojem se GUP temelji. Upravo zbog nešto duljeg vremenskog razdoblja, 2005. godine provedena je i druga javna rasprava, koja je izazvala veliki interes javnosti. Tijekom obiju javnih rasprava podneseno je čak 820 primjedbi, velik dio kojih je i prihvaćen.

Govoreći o glavnim postavkama plana, gradonačelnik je izrazio optimizam da će se uspješno realizirati, a posebno se dotaknuo projekata koji će doprinijeti potpuno drugačijem izgledu Rijeke. Jedan od njih je svakako izgradnja zone Delte s Porto Barošem, kao novim licem grada prema moru, koji će na svom sjevernom dijelu na površini od 4 hektara imati park, dok će se na južnom dijelu će se razviti stambeni i uslužno-trgovinski sadržaji, kao i izgradnja kulturnih i zabavnih sadržaja i hotelskih kapaciteta. Kao važniji projekt istaknut je razvoj Rujevice kao sekundarnog gradskog središta, u kojem će se razviti društveni i javni sadržaji, a među ostalim na jednom dijelu prostora mogao bi se izgraditi i novi stadion.

Upravo je projekt Delte i Porto Baroša izazvao dosta rasprave, jer su članovi Zelene inicijative građana, čije je dvije peticije koje su se dijelom odnosile na tu temu, ovog tjedna Poglavarstvo ocijenilo neutemeljenim, željeli istupiti pred vijećnicima. Budući da za to nije bilo uporišta u poslovniku, predsjednica Gradskog vijeća Dorotea Pešić-Bukovac nije im dopustila da istupe, a nakon što su po drugi puta prekinuli vijećnike u raspravi, aktivisti Mićo Antolović i Zoran Licul zamoljeni su da napuste vijećnicu.

Na budući izgled lučkog područja osvrnuo se u ime kluba zastupnika HDZ-a Bojan Hlača, koji je istaknuo kako je GUP neuravnotežen, jer za prostore na kojima je Grad Rijeka vlasnik dopušta veliki raspon sadržaja, dok se prema drugim područjima, među njima i lučkim, prilično restriktivno odnosi. Dok je Hlača inzistirao da se iz GUP-a izbaci rečenica da je kontejnerski terminal na Brajdici označen tek kao privremen, drugi vijećnici opozicije imali su primjedbi na planiranje prometa, preveliko trošenje prostora ili su pak dovodili u pitanje isplativost izgradnje velikog stadiona na Rujevici.

17. sjednica Gradskog vijeća

Protest Zelene akcije

Tijekom rasprave o Generalnom urbanističkom planu najviše vremena vijećnici su posvetili Terapijskoj zajednici na Pulcu, budući da su vijećnici HDZ-a i HSLS-a u svojim komentarima izrazili stav da se takav sadržaj ne bi trebao nalaziti u blizini središta jednog velikog grada. Gradonačelnik Obersnel je istaknuo kako se terapijska zajednica nalazi u GUP-u zbog toga što se radi o izgrađenom objektu koji još samo treba dobiti uporabnu dozvolu i čija izgradnja nije ovisila o Gradu Rijeci. Također je ocijenio neprimjerenim stavove vijećnika koji su zagovarali izbacivanje terapijske zajednice s područja grada, budući da se radi o ljudima kojima treba pomoć. Obersnel je ujedno izrazio razočaranje razinom rasprave o najvažnijem dokumentu za budući razvoj Rijeke, budući da se niz primjedbi koje su vijećnici iznosili odnosio na sadašnje stanje, a ne na prijedloge koji su ugrađeni u GUP s tendencijom da se sadašnje stanje promijeni, poput veličine parkovnih površina i broja dječijih igrališta.

Što se tiče stava kluba HDZ-a o Delti, gradonačelnik je pojasnio kako su se morala definirati pravila budućeg uređenja tog dijela grada, za koji će se još morati izraditi detaljni urbanistički plan, kako bi se na taj način spriječilo da se direktno pogoduje nečijim interesima. Komentirajući zahtjev za izbacivanjem privremenog statusa kontejerskog terminala, Obersnel je istaknuo kako se već ovakvom definicijom izašlo u susret Lučkoj upravi, budući da je prostor Brajdice u Prostornom planu PGŽ označen potpuno drugačijom namjenom.

Unatoč svim neslaganjima oporbe s pojedinim odredbama GUP-a, vijećnici su sa 19 glasova za, jednim protiv i 8 suzdržanih usvojili Generalni urbanistički plan, čime je Rijeka dobila novi i ujedno najvažniji planski dokument kojim će se omogućiti brži i kvalitetniji razvoj grada.