Na javnim površinama u Rijeci nalazi se 260 dječjih igrališta. Zbog normalnog korištenja, te vandalizma, na igralištima u prvom redu opremi, nastaju razna oštećenja.

Grad Rijeka ima sklopljene ugovore za održavanje igrališta i opreme na njima, a da bi se skratilo vrijeme od nastanka oštećenja do popravka na sva će se igrališta postaviti naljepnice.

I ovim putem pozivamo korisnike igrališta i druge građane  na suradnju i molimo za dojavljivanje uočenih nedostataka na navedenu e-mail adresu ili besplatni telefonski broj Komunalnog redarstva.