Nakon provedenog postupka prikupljanja zahtjeva, obrade svakog pojedinog zahtjeva te odluke o prigovorima na objavljeni prijedlog Dopunske liste, Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, objavljuje konačnu Dopunsku listu prvenstva za kupnju stanova koji se grade po programu društveno poticane stanogradnje.

Konačna Dopunska lista prvenstva za kupnju stanova koji se grade po programu društveno poticane stanogradnje objavljuje se na:

→ Oglasnoj ploči Grada Rijeke, Titov trg 3, prizemlje,

→  WEB stranici Grada Rijeke – www.rijeka.hr

→  WEB stranici APOS–a Grada Rijeke – www.apos.hr 

Konačna Dopunska lista dostavlja se Agenciji za poticanu stanogradnju Grada Rijeke (APOS-u) koji na temelju iste obavlja prodaju raspoloživih stanova.

Postupak odobravanja zahtjeva za kupnju stana po Dopunskoj listi provest će se nakon što se svi raspoloživi stanovi ponude svim podnositeljima zahtjeva s osnovne Liste prvenstva.

Podnositelj zahtjeva ima pravo na kupnju samo jednog stana.

Podnositelj zahtjeva ima pravo kupiti stan koji je odgovarajući u odnosu na broj članova obiteljskog domaćinstva koje je naveo u zahtjevu. Odgovarajućim stanom smatra se stan veličine oko 35 m2 korisne površine stana za jednu osobu, odnosno za svaku daljnju osobu još oko 10 m.

Podnositelj zahtjeva ima pravo kupiti i manji odnosno veći stan od navedenog ako je takav stan raspoloživ, pod uvjetom da razlika ukupne površine stana koji se kupuje ne prelazi 20 m2.

Sve informacije o postupku kupnje stana mogu se dobiti u APOS-u Grada Rijeke na telefone 209-267 ili 209-332, te na web stranici www.apos.hr.

Grad Rijeka je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za kupnju stana radi utvrđivanja Dopunske liste prvenstva za kupnju stanova koji se grade po programu društveno poticane stanogradnje objavio na osnovu Odluke o uvjetima i mjerilima za kupnju stanova po programu društveno poticane stanogradnje (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 6/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 1/14 i 12/14).