Grad Rijeka participira u troškovima ukopa na grobljima na području Općine Čavle, onih mještana Pašca, koji su na području tih naselja imali prebivalište prije osnivanja Općine Čavle tj. 18. travnja 1993. godine. Više o načinu podnošenja zahtjeva za isplatu participacije u troškovima ukopa.