Riječki gradonačelnik Vojko Obersnel najavio je da bi koordinacijsko tijelo projekta Rijeka Gateway čiji je ustroj još 2003.g. zahtijevala Svjetska banka kako bi ono koordiniralo implementaciju tog projekta, s novim čelnim ljudima Luke i Lučke uprave i predstavnicima tvrtki koje su uključene u različite poslove vezane za aktivnosti Riječkog prometnog pravca, trebalo jednim dijelom biti angažirano na promicanju konkurentnosti riječke luke i riječkog gospodarstva u cjelini.

Riječki gradonačelnik Vojko Obersnel na svojoj redovnoj konferenciji za medije je, uz brojne investicijske aktivnosti, najavio da bi koordinacijsko tijelo projekta Rijeka Gateway čiji je ustroj još 2003.g. zahtijevala Svjetska banka kako bi ono koordiniralo implementaciju tog projekta, s novim čelnim ljudima Luke i Lučke uprave i predstavnicima drugih tvrtki koje su uključene u različite poslove vezane za aktivnosti Riječkog prometnog pravca, trebalo jednim dijelom biti angažirano na snažnom promicanju konkurentnosti riječke luke i prednosti riječkog gospodarstva u cjelini.

Gradonačelnik Obersnel je kazao da je 2003. g. kada je pokrenut projekt Rijeka Gateway, sufinanciran od Svjetske banke, ona tada tražila da se ustroji koordinacijsko tijelo koje bi bilo zaduženo da koordinira implementaciju tog projekta. Koordinacijsko tijelo činili su ravnatelj Lučke uprave predsjednik uprave TD Luka Rijeka i on kao gradonačelnik, no ono se sastajalo vrlo rijetko i u pravilu se od Lučke uprave, tumačeći to zahtjevima Svjetske banke, dobivalo materijale na koje se trebali očitovati u roku od nekoliko dana.
Obersnelova ideja je da se to tijelo aktivira na potpuno drugi način, odnosno da ne bude samo u funkciji projekta Rijeka Gateway. U tom smislu, nakon promjena koje su se dogodile i na čelu Luke i Lučke uprave, očekuje puno aktivniji angažman u tom tijelu koje po njemu, mora promišljati, ne samo projekt Rijeka Gatweay, nego i sve što je vezano za Riječki prometni pravac, što daleko nadilazi same aktivnosti Luke i Lučke uprave. Također predložit će da se to tijelo proširi s predstavnicima drugih tvrtki koje su uključene u različite poslove vezane za aktivnosti Riječkog prometnog pravca.” To tijelo mora na najbolji mogući način promovirati konkurentske prednosti Rijeke i Riječke luke i cjelokupnog riječkog gospodarstva, što je posebno važno u kontekstu ulaska Hrvatske u EU. Iz svih kontakata koje se odnose na Luku prema Lučkoj upravi i drugim tvrtkama koje se bave transportom, u trenutku kada je ulazak Hrvatske u EU izvjestan, raste interes za Rijeku, riječku luku i riječki prometni pravac, to se mora iskoristiti na najbolji mogući način, zato smatram da se to tijelo ne može baviti isključivo onim što je u kontekstu projekta Rijeka Gateway, nego puno šire sagledati sve prednosti riječkog gospodarstva”, kazao je Obersnel.

Pri tom je naglasio da ne misli samo na aktivnosti koje se događaju u administrativnim granicama Rijeke, već cijelom riječkom okruženju, pri čemu vidi veliki značaj intermodalne zone Miklavlje i postojeće zone na Kukuljanovu, ali i drugih koje mogu doprinijeti razvoju gospodarstva u cjelini.

Obersnel je kazao da je danas iz Zagreba za Beč krenuo promotivni vlak koji će povezati Zagreb s Bečom preko Mađarske. Riječ je o europskom projektu SETA – South-East Transport Axis – Europski jugoistočni prometni koridor u kojem su partneri Grad Rijeka i Akademija tehničkih znanosti Hrvatske. Osnovna svrha tog projekta kojeg zagovaraju predstavnici mađarske i Austrije da ukažu na potrebu obnove i izgradnje prometnog pravca koji će povezivati Beč s Rijekom. To podrazumijeva rekonstrukciju postojeće i izgradnju nove pruge na toj relaciji, sjevernoj hrvatskoj, Mađarskoj i Austriji i ukazuje upravo na važnost izgradnje riječkog prometnog pravca i jačanje njegove konkurentnosti te njegov spoj na jedan drugi prometni pravac koji će povezati Gdanjsk odnosno Stetin s Jadranom jednim dijelom upravo preko ovog koridora kojim se bavi SETA projekt.

Što se tiče investicijskog ciklusa na području vodoopskrbe i odvodnje, upravo jučer je s Hrvatskim vodama potpisan ugovor vrijedan 10 milijuna kuna koji će se investirati na području Rijeke u izgradnju kanalizacijskih i dijelom vodovodnih priključaka gdje je to potrebno. Taj investicijski ciklus u 2012. došao je do razine od gotovo 55 mil. kuna, od čega je preko 37 milijuna investirano od strane Hrvatskih voda, a ostatak iz kreditnih sredstava KD VIK-a ili iz redovne djelatnosti. Ovih dana se dovršava i natječaj za nastavak izgradnje kanalizacijskog sustava Grobnika kao sastavnog dijela projekta Jadran u iznosu od 30 mil kuna, pa se u relativno kraćem vremenu u tom segementu očekuje početak radova, a usporedo s time se pripremaju projekti za iduću godinu gdje se očekuje da će preko Europske banke za obnovu i razvoj ugovoriti poslove za izgradnju prvenstveno kanalizacije u iznosu 10 mil eura. Kao i pripreme za kandidiranje tog segmenta komunalne infrastrukture za EU fondove u što će biti uključene i aktivnosti preseljenja i dogradnje Centralnog uređaja za pročišćavanje voda s kompletnom kanalizacijskom mrežom Rijeke i jednog dijela prstena oko Rijeke, a radi se o projektu vrijednom oko 800 mil. kuna.

Obersnel je spomenuo i radove na Drenovi gdje je započela izgradnja 80 stanova POS-a, a očekuje da će u prvoj polovini iduće godine početi izgradnja na još dvije lokacije: Martinkovac i Hostov brijeg, ukupno oko 300 stanova, a ukupna investicija će iznositi oko 150 milijuna kuna.

Sve ove aktivnosti važne su jer se njima rješavaju problemi komunalne infrastrukture u smislu povećanja kvalitete života i zaštite okoliša rješavanja problema stambenog pitanja ali i jednako tako osiguranje posla za brojne poduzetnike.

Gradonačelnik je od “lakših tema” naveo da je otvorena još jedna riječka šetnica, čime se nastavlja s aktivnostima povezivanja istočnog i zapadnog dijela grada pješačkim zonama koje će omogućiti riječanima da se rekreiraju ni upoznaju s manje poznatim dijelovima grada. Ugovorena je i izrada Glavnog projekta za uređenje trga Pul vele Crikve kojim će se omogućiti konačna sanacija i konzerviranja rimskih mozaika koji će time biti dostupni svima, što će uz uređenje Principija za koji će natječaj biti raspisan ovih dana na zanimljiv način prezentirati manje poznatu i zanimljivu povijest Rijeke iz rimskog doba.

Podsjetio je da je 1. listopada Dan starijih osoba pa je u zajedno s HNK Ivana pl. Zajca i Županijom dogovoren nastup predstave Montažstroj 55+ koja govori o problematici starijih osoba , a u kojoj i glume isključivo starije osobe.

“To je samo manifestacijski dio priče. Puno je važnije da ta briga za starije osobe postoji kontinuirano, što je kod nas slučaj i kroz činjenicu da je veliki dio socijalnih programa namijenjen starijim osobama, i činjenicu de se u suradnji s Udrugom umirovljenika i Domom za starije osobe uspjelo izgraditi mrežu vaninstitucionalne zaštite starijih osoba kroz Klubove starijih osoba na velikom broju lokaciju u gradu kojih je sada 11, a planira ih se izgraditi još nekoliko”, kazao je Obersnel.

U listopadu će se održati i Tjedan talijanske kulture i jezika i tom će prilikom bit postavljena izložba Otavia Missonija, poznatog talijanskog modnog dizajnera koja je svoju premijeru imala u Mariboru u sklopu programa maribora kao prijestolnice europske kulture. Najavljeno je da će i sam Missoni doći na otvorenje izložbe.