Gradonačelnik Rijeke Marko Filipović sa suradnicima na svojoj konferenciji za novinare predstavio je projekt „Uređenje postojeće sportsko-obrazovne zone Trsat“ te najavio raspisivanje Javnog poziva za dodjelu nepovratnih potpora poduzetnicima početnicima.

Na konferenciji su, pored gradonačelnika bile i osobe zadužene za provedbu pilot-projekta uređenja dijela Trsata, odnosno direktor gradske tvrtke Rijeka sport Igor Butorac te viša savjetnica – specijalistica za održivi razvoj u Upravnom odjelu za gospodarstvo, razvoj, ekologiju i europske projekte, kao i pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, razvoj, ekologiju i europske projekte Jana Sertić.

Pilot-projekt “Uređenje postojeće sportsko-obrazovne zone Trsat“ sufinancira se europskim sredstvima

Pilot-projekt “Uređenje postojeće sportsko-obrazovne zone Trsat“ je strateški projekt Grada Rijeke u sklopu Posebnog cilja 3.4. Zelena infrastruktura kao osnova urbanog razvoja u Strategiji razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za financijsko razdoblje 2021. – 2027. godine.

„Radi se o jednom sveobuhvatnom projektu rekonstrukcije centra Trsata. Drago mi je da smo unutar EU sredstava pronašli način da realiziramo ovaj projekt“, kazao je gradonačelnik Filipović.

Projekt Uređenje postojeće sportsko-obrazovne zone Trsat To je pilot-projekt na razini gradske četvrti i naselja u sastavu urbane aglomeracije, gdje će se na integriran način provoditi mjere energetske učinkovitosti, mjere razvoja zelene infrastrukture, izgradnja e-punionica uz poticanje mjera nisko-ugljičnog razvoja na lokalnoj razini putem obnovljivih izvora energije. Pilot-projekt se razlikuje od ostalih integriranih projekata po tome što imaju predefinirane elemente koji objedinjuju ciljeve energetske učinkovitosti, zelene infrastrukture i urbane mobilnosti. Osnovni uvjeti su obnova zgrada javne namjene koje obavljaju društvene djelatnosti radi povećanja energetske učinkovitosti uz mogućnost korištenja zelene infrastrukture i obnovljivih izvora energije, uređenje dostupne javne površine koja uključuje javno dostupno parkiralište s mogućnošću izrade punionica za električne automobile i zelena parkirališna mjesta te uređenje zelene površine i preobrazba postojeće nefunkcionalne površine u zelenu infrastrukturu. Sve navedeno mora biti u vlasništvu javnog sektora.

Područje koje je obuhvaćeno projektom je sportsko-obrazovna zona Trsat, koja uključuje sportsku dvoranu Dvoranu mladosti i objekt OŠ Trsat sa svojim pripadajućim vanjskim površinama koje se nalaze u neposrednoj blizini objekata uključujući zelene površine i javne površine.

Projekt Uređenje postojeće sportsko-obrazovne zone TrsatRekonstrukcija Dvorane mladosti s uređenjem okoliša i energetska obnova OŠ Trsat

Projekt se može sagledati kroz tri komponente: energetska obnova OŠ Trsat, energetska obnova i rekonstrukcija Dvorane mladosti i uređenje javne površine sportsko-obrazovne zone Trsat.

„Od kada je Dvorana mladosti otvorena 1973. godine, mnogobrojne generacije riječkih sportaša stasale su u njoj. Pedeset i jednu godinu kasnije slijedi njezina kompletna rekonstrukcija, kao i uređenje njezinog okoliša, sve uz energetsku obnovu obližnje OŠ Trsat. Prije prezentacije javnosti, odrađeni su sastanci sa svim dionicima u projektu – osnovnom školom i Vijećem mjesnog odbora Trsat“, kazao je gradonačelnik Filipović, zahvalivši se svima koji su sudjelovali u pripremi projekta.

Energetska obnova osnovne škole uključuje povećanje toplinske zaštite cijele ovojnice, preinaku toplinske podstanice zbog kompatibilnosti s novim sustavom toplinarstva i ugradnju termostatskih ventila, ugradnju sustava za daljinsko očitanje potrošnje energenata te modernizaciju unutrašnje rasvjete.

Energetska obnova i rekonstrukcija Dvorane mladosti odnosi se na povećanje toplinske zaštite cijele ovojnice zgrade uključujući i pod na tlu, rekonstrukciju unutarnjih prostorija – manjih dvorana, svlačionica, sanitarija te svih pratećih prostorija, poboljšanje akustike dvorane, ugradnju dizala, revitalizaciju sustava ventilacije uz korištenje rekuperacije otpadne topline, preinaku toplinske podstanice zbog kompatibilnosti s novim sustavom toplinarstva, uvođenje decentraliziranog sustava grijanja, hlađenja i ventilacije za specifične prostore, modernizaciju rasvjete, izgradnju integrirane solarne elektrane, modernizaciju sustava daljinskog očitanja potrošnje energije te poboljšanje mjera pristupačnosti osobama smanjene pokretljivosti.

Projekt Uređenje postojeće sportsko-obrazovne zone TrsatTreća komponenta projekta odnosi se na uređenje javne površine sportsko – obrazovne zone Trsat koja obuhvaća uređenje javnih površina u neposrednom okruženju dvorane i osnovne škole, a koje se u vlasništvu Grada Rijeke. Projekt uključuje uređenje zelenih parkirnih mjesta s punionicama za električne automobile i bicikle, izgradnju dječjeg igrališta, poligona za pse, „hotela za bube“, „pump track“ poligona. Uređenje novih sportskih igrališta u okolišu dvorane za uličnu košarku, stolni tenis, padel, fitnes na otvorenom. Obnovu postojećeg sportskog igrališta, uređenje senzornog vrta, vertikalnih zelenih površina i učionice na otvorenom u okolišu škole. Uređenje „suhe“ veze između osnovne škole i dvorane, modernizaciju javne rasvjete te sadnju novih stabala i niskog raslinja. Sukladno idejnom rješenju, izrađenom od tvrtke Čikeš – Ćuzela d.o.o. iz Rijeke, površina obuhvata iznosi 18.420 m2, od toga zelenih površina 5.293 m2 čija se kvadratura nakon uređenja povećava na 8.026 m2 odnosno za 2.733 m2 novo uređenih zelenih površina.

Projekt Uređenje postojeće sportsko-obrazovne zone TrsatSukladno podacima iz Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za financijsko razdoblje 2021. – 2027. godine za ovaj projekt predviđeno je 8.500.000 eura od čega 85% bespovratnih sredstava opravdanog troška, a sredstva će se osigurati kroz ITU mehanizam u sklopu novog financijskog razdoblja 2021.-2027. godina izravnom dodjelom kao strateški projekt Grad Rijeke te u proračunima Grada Rijeke i partnera na projektu TD Rijeka sporta d.o.o. U tijeku je izrada sveukupne projektne dokumentacije potrebne za prijavu na javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava i realizaciju samog projekta.

„Očekuje se raspisivanje javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava krajem 2024. ili početkom 2025. godine, nakon čega slijedi potpisivanje ugovora za dodjelu bespovratnih sredstava i postupci javne nabave. Ako sve prođe u idealnim rokovima, radovi bi krenuli u drugoj polovici 2025. ili početkom 2026. godine“, kazala je Jukić Neznanović.

Javni poziv za dodjelu nepovratnih potpora poduzetnicima početnicima

Kako je i odlučeno na kolegiju gradonačelnika, Javni poziv za dodjelu nepovratnih potpora poduzetnicima početnicima objavit će se 20. lipnja 2024. godine, a prijave će se zaprimati od 24. lipnja u 08,00 sati do 12. srpnja do 16,00 sati, odnosno 19 kalendarskih dana.

Grad Rijeka još od 2008. godine kontinuirano kroz godine dodjeljuje nepovratne potpore poduzetnicima s ciljem jačanja njihove konkurentnosti na tržištu.  Potpore se dodjeljuju putem 11 mjera subvencioniranja koje čine okosnicu programskog dokumenta Opći program mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Rijeke. Mjere subvencioniranja tijekom godina su mijenjane i nadopunjavane, a sve u skladu s interesima i potrebama riječkih poduzetnika.

Od 2008., kada je raspisan prvi Javni poziv, pa zaključno s posljednjim iz 2023. godine, Grad Rijeka dodijelio je nešto manje od 2 tisuće (1.970 ) nepovratnih potpora (subvencija) u ukupnom iznosu od 3,9 milijuna eura (ili skoro 30 milijuna kuna).

Jedna od mjera koju je Grad Rijeka uveo u Opći program mjera još 2012. godine, odnosi se  na dodjelu nepovratnih potpora poduzetnicima početnicima. Radi se o mjeri putem koje poduzetnici koji posluju u razdoblju do dvije godine mogu ostvariti subvenciju za troškove nabave opreme, alata, inventara i zaštitnih sredstava, softverskih rješenja, uređenja poslovnog prostora, izrade poslovnog plana i vizualnog identiteta te potrebne naobrazbe za djelatnike. Od početka realizacije ove mjere Grad Rijeka je poduzetnicima početnicima dodijelio 835 tisuća eura ( ili nešto više od 6,2 milijuna kuna).

U odnosu na prošlu godinu kada je ova mjera objavljena zajedno sa devet drugim mjera u okviru skupnog poziva, ove je godine Grad Rijeka odlučio raspisati samostalni poziv. Kako je i odlučeno na kolegiju gradonačelnika Javni poziv objavljuje se dana 20. lipnja 2024. godine, a prijave na isti zaprimaju se od 24. lipnja 2024. godine u 08,00 sati do 12. srpnja 2024. godine do 16,00 sati, odnosno 19 kalendarskih dana.

Prijave na Javni poziv podnose se Gradu Rijeci, Upravnom odjelu za gospodarstvo, razvoj, ekologiju i europske projekte putem Informacijskog Servisa Grada Rijeke (on-line prijava), a cjeloviti poziv sa potrebnom dokumentacijom i kontaktima u svezi  mogućih nejasnoća, bit će objavljen na portalu Grada Rijeke www.rijeka.hr te na eUslugama Grada Rijeke u rubrici Poduzetništvo.