Tijekom jedne godine vijeće mjesnog odbora u određenim vremenskim razdobljima utvrđuje potrebe i probleme građana u području komunalnog opremanja, ali i u društvenim aktivnostima, predlaže njihovu realizaciju sukladno pripadajućim sredstvima, provodi određene aktivnosti i podnosi izvješća o provedenim aktivnostima i svom  radu Odjelu za gradsku samoupravu i upravu i Gradonačelniku.

Aktivnosti koje vijeća mjesnih odbora provodi tijekom godine su:

  • utvrđuje probleme i potrebe građana na području mjesnog odbora putem javnog poziva građana za dostavom prijedloga prioriteta komunalnog opremanja i uređenja područja mjesnog odbora (putem održanih mjesnih zborova građana, sastanaka s ovlaštenim osobama vlasnika stanara, anketiranjem djela građana i sl. pojedinačnim zahtjevima građana, procjenom članova vijeća)
  • utvrđuje prijedloge prioriteta komunalnog opremanja i uređenja po stupnju važnosti rješavanja problema za građane s područja mjesnog odbora
  • utvrđuje ostale potrebe i interese građana putem održanih mjesnih zborova građana, sastanaka s ovlaštenim osobama vlasnika stanara, anketiranjem djela građana, pojedinačnim zahtjevima građana, procjenom članova vijeća i sl.
  • izrađuje program rada
  • izrađuje financijski plan i po potrebi rebalans financijskog plana
  • izrađuje izvješća o provedenim aktivnostima i godišnje izvješće o radu