Ciljevi razvoja mjesne samouprave usmjereni su na poticanje i razvijanje suradnje i partnerskog odnosa između građana i Grada Rijeke.

Mjesni odbori na području Grada Rijeke osnovani su s ciljem:

  • uspostavljanja organiziranog oblika neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana,
  • kvalitetnije sagledavanje užih lokalnih problema i rješavanje istih uz koordinaciju s legitimnim predstavnicima određene lokalne zajednice,
  • dodatna mobilizacija ljudskih i materijalnih resursa lokalne zajednice u rješavanju pitanja bitnih za tu zajednicu te posredno promicanje stava o suodgovornosti građana i gradske predstavničke i izvršne vlasti za uvjete života u svakom mjesnom odboru i gradu kao cjelini,
  • ravnomjerno podizanje komunalnog i društvenog standarda svih dijelova Grada.