Osnivanje mjesnih odbora, izbori za članove vijeća mjesnih odbora, područja, granice, sjedišta mjesnih odbora , te rad i djelovanje mjesnih odbora i njegovih tijela (predsjednika vijeća i vijeća mjesnog odbora) na području Grada Rijeke reguliran je zakonskim i normativnim aktima.
Najvažniji akti jesu:

U radu mjesnih odbora važni su sljedeći normativni akti:

  • Izvadak iz Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi
  • Statut Grada Rijeke – pročišćeni tekst
  • Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Rijeke (Službene novine PGŽ 14/13)
  • Odluka o područjima, granicama i sjedištima mjesnih odbora na području Grada Rijeke (Službene novine PGŽ 11/10), Odluka o izmjenama Odluke o područjima, granicama i sjedištima mjesnih odbora na području Grada Rijeke
    mjesnih odbora na području Grada Rijeke (Službene novine Grada Rijeke 9/18)
  • Odluka o određivanju naknade troškova za rad članova vijeća mjesnih odbora (Službene novine PGŽ 30/03, i Odluka o izmjenama Odluke o određivanju naknade troškova za rad vijeća mjesnih odbora Službene novine PGŽ 03/05)
  • Odluka o načelima, kriterijima i postupku za određivanje imena ulica i trgova na području Grada Rijeke (Službene novine PGŽ 12/04), i Odluke o izmjeni Odluke o načelima, kriterijima i postupku za određivanje imena ulica i trgova na području Grada Rijeke (Službene novine PGŽ 44/09, i 21/12)
  • Odluka o davanju na privremeno ili povremeno korištenje poslovnog prostora u objektima mjesne samouprave u vlasništvu Grada Rijeke (Službene novine Grada Rijeke 8/14)
  • pravila i poslovnik vijeća mjesnih odbora