U Gradskoj vijećnici Grada Rijeke održana je 12. sjednica Radne skupine Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalne strategije za uključivanje Roma za razdoblje od 2013. do 2020. godine.

Sjednicu je otvorio ravnatelj Ureda Alen Tahiri za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade  Republike Hrvatske, koji je ujedno i voditelj Radne skupine. S ciljem poboljšanja suradnje nacionalne, regionalne i lokalne razine u provedbi integracijskih mjera te razmjene informacija o položaju pripadnika romske nacionalne manjine na području Primorsko-goranske županije, u prvom dijelu sjednice o pravima nacionalnim manjina izlagali su zamjenica pučke pravobraniteljice, predstavnici Primorsko-goranske županije i gradova Rijeke, Delnica i Novog Vinodolskog. Sjednici je nazočio i Veljko Kajtazi, manjinski zastupnik u Hrvatskom saboru.

Ravnatelj Tahiri uoči sjednice naglasio je kako je posljednjih 15 godina, što je pokazalo i veliko istraživanje, porastao životni standard pripadnika romske nacionalne manjine, no još uvijek postoji mnogo prostora za unapređenje njihova života.

U ime Grada Rijeke zamjenik gradonačelnika Marko Filipović istaknuo je kako Grad Rijeka ulaže velike napore kako bi poboljšao status pripadnika romske nacionalne manjine, posebice na području uključivanja u odgojno-obrazovni sustav ili pak zapošljavanja.

U riječkoj vijećnici o pravima romske nacionalne manjine

U riječkoj vijećnici o pravima romske nacionalne manjine

Terenska sjednica organizirana je kao jedna od aktivnosti projekta “Ispunjavanje preduvjeta za učinkovitu provedbu politika usmjerenih na nacionalne manjine – FAZA I”, sufinanciranog sredstvima Europskog socijalnog fonda (ESF). Projekt je u potpunosti usmjeren poboljšanju položaja pripadnika romske nacionalne manjine te njihovom uključivanju u društvo.

U tom je kontekstu dio projektnih aktivnosti usmjeren jačanju uloge Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske kao tijela nadležnog za koordinaciju izrade i praćenje provedbe strateškog okvira za integraciju pripadnika romske nacionalne manjine, koje, između ostalog, koordinira radom Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalne strategije za uključivanje Roma, za razdoblje od 2013. do 2020. godine  i Radne skupine Povjerenstva. Projektne aktivnosti su također usmjerene jačanju kapaciteta dionika sustava integracije i poticanju međuresorne suradnje.

Povjerenstvo se sastoji od jednakog broja predstavnika nadležnih institucija i predstavnika romske nacionalne manjine, a predsjedava mu potpredsjednik Vlade. Zadaće Povjerenstva uključuju sustavno praćenje i koordiniranje provedbe Nacionalne strategije za uključivanje Roma, za razdoblje od 2013. do 2020. godine i pratećeg Akcijskog plana, izradu preporuka, mišljenja i smjernica u vezi s provedbom Strategije, razmatranje izvješća nadležnih tijela te praćenje utroška sredstava za provedbu Strategije i pratećeg Akcijskog plana. Povjerenstvo je osnovalo Radnu skupinu sa zadatkom pripreme prijedloga i zaključaka za sjednice Povjerenstva.

Skip to content