Komunalno društvo Čistoća obilježilo je pedesetu obljetnicu održavanja čistoće i gospodarenja otpadom na području riječkog prstena raznovrsnim zbivanjima na Korzu i seminarom Grupacije održavanja čistoće u WTC-u Rijeka

Na Trgu Republike Hrvatske bila su izložena vozila i oprema koju Čistoća koristi u svom radu, a gradonačelnik Vojko Obersnel iskoristio je priliku i provozao se biciklom za čišćenje.

50.  obljetnica KD Čistoća

Malo dalje na Korzu, organiziran je bio zabavno-edukativni program u suradnji s Gradom Rijekom, projektom Rijeka – Zdravi grad, Domom mladih i Ekocentrom mladih čuvara okolišta, te osnovnim školama. Sudionike programa pozdravili su gradonačelnik Obersnel i direktor društva Čistoća Dušan Šćulac.

Na ekološkim štandovima, postavljenima blizu centralne bine na kojoj se odvijao program, posjetitelji su mogli kupiti razne kolače i prirodne čajeve, suvenire i igračke izrađene od recikliranog papira i plastike, a podjeljeni su im i edukativni materijali na temu otpada.

Prije zbivanja na Korzu, u WTC-u Rijeka održani su seminar i prezentacija Grupacije za održavanje čistoće, predstavnika komunalnih društava iz cijele Hrvatske, na kojem su sudjelovali i Jure Bajić, pomoćnik ministra financija, te predstavnici ministarstava za javne radove, obnovu i graditeljstvo i financija.Dječji štand 50.  obljetnica KD Čistoća

Tom je prilikom gradonačelnik Obersnel izrazio nadu da će ubuduće biti bolja komunikacija nadležnih ministarstva i komunalnih službi kako bi zakonski propisi, koji određuju njihov rad, bili što efikasniji po gospodarenje otpadom u jedinicama lokalne samouprave.

Prema riječima direktora Čistoće, Dušana Šćulca, ovo komunalno društvo u suvlasništvu grada i osam lokalnih gradova i općina godišnje zbrine oko 70 tisuća tona otpada, u čemu se koriste sa 105 komunalnih vozila.

Skip to content