U utorak, 1. listopada 2019. godine s početkom u 9,00 sati, u sali 213/II, zgrada Grada Rijeke, Korzo 16 saziva se 54. gradonačelnikov kolegij.