U prostorima Grada Rijeke održan je sedmi partnerski sastanak projektnog tima za EU projekt Rekonstrukcija i prenamjena postojeće Hale 14 u Tehnološki-edukacijski poduzetnički inkubatora Proizvodni park Torpedo.

Tema sastanka objava javnog nadmetanja i način promidžbe

Tema sastanka objava javnog nadmetanja i način promidžbe

Na dnevnom redu našle su se teme o pregledu i planu aktivnosti unutar Elementa projekta 2: Priprema i provedba postupaka javne nabave te unutar Elementa projekta V. Promidžba i vidljivost. Na početku sastanka najprije su predstavljeni članovi projektnog tima novoj pročelnici Odjela gradske uprave za poduzetništvo, Jani Sertić.

Vezano za provedbu prostupka javne nabave, voditeljica projekta je informirala o održanom sastanku predstavnika Grada Rijeke i projektanta izvedbenog projekta s predstavnicima posredničkog tijela SAFU na temu osiguranja sredstava za provedbu nabave br 02. iz Plana nabave projekta, odnosno izvođenje radova na rekonstrukciji i prenamjeni postojeće Hale 14 u Proizvodni park Torpedo.

Najavljen novi natječaj za izvođača radova

Najavljen novi natječaj za izvođača radova

Razmatrane su varijante rješavanja problema nedostatnih sredstava za zaključenje ugovora s izvođačem radova.

Dogovoreno je da se sa projektantom izvedbenog projekta sagledaju troškovničke stavke kod kojih je moguće smanjenje investicije, a da se pritom ne utječe na kvalitetu i opseg projekta, kao ni na građevinsku dozvolu. Za nabavu opreme za koju je zadužen RRA Porin, u planiranom roku za razdoblje svibanj – rujan 2018. dostavit će se novi podaci o analizi tržišta za provedbu postupka javne nabave robe – opreme za opremanje Tehnološko-edukacijskog inkubatora (specijalistička tehnološka oprema).

Zaključeno je da će biti potrebno poništiti javnu nabavu za izvođenje radova rekonstrukcije i prenamjene postojeće Hale 14 u Tehnološko-edukacijski poduzetnički inkubator “Proizvodni park Torpedo“ iz razloga jer je cijena najpovoljnije ponude premašila procijenjenu vrijednost nabave, odnosno osigurana sredstva za provedbu nabave. Žurno će se napraviti potrebne izmjene u troškovniku te provesti prethodno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u svrhu provedbe novog postupka javne nabave.

Prisutne se informiralo o aktivnostima promidžbe i vidljivosti projekta, odnosno o redovno objavljenim člancima na web stranicama Grada Rijeke i RRA Porin.

Skip to content