Gradska knjižnica Rijeka nastavlja tradiciju motiviranja na učlanjivanje. Tako se u srijedu 25.9. svi od 0 do 18 godina starosti mogu upisati u Gradsku knjižnicu Rijeka za simboličnih 25 kuna.

Upis se može izvršiti u svim odjelima i ograncima Knjižnice.

Pri upisu potrebno je ispuniti upisnicu koja za mlađe od 16 godina mora biti potpisana i od strane roditelja. Upisnicu je moguće preuzeti na stranici knjižnice gkr.hr. Upis za dijete može učiniti i roditelj.

Skip to content