U sklopu EU projekta SIMPLA pripremljena je anketa s ciljem dobivanja povratna informacija od šire javnosti o navikama, svrsi i načinu dnevnih putovanja.

Anketa je potpuno anonimna, a prikupljeni podaci poslužit će u svrhu kreiranja dokumenta kojim će se odrediti budući razvoj grada u prometnom segmentu – izrade Plana održive mobilnosti Grada Rijeke (POUM).

Ispunjavanje ankete ne traje dugo, pitanja su zanimljiva, a davanjem odgovora građani postaju dio sinergijskog planerskog procesa jer utječu na kreiranje razvojnog dokumenta koji će definirati kakva je zapravo moguća održiva mobilnost na području Rijeke i okolice.

Simpla

Pojmom mobilnosti označavaju se svi oblici kretanja: pješačenje, vožnja biciklom, javni prijevoz, osobni prijevoz, bike i car sharing, integrirani transport i dr. pri čemu će se kvalitativni odnos prema načinu kretanja, tj. zastupljenost i prostorna razdioba istih upravo utvrditi POUM-om. Plan će biti usklađen s Akcijskim planom energetski održivog razvitka koji je usmjeren prema zadovoljavanje današnjih energetskih potreba uz očuvanje zdravog okoliša za buduće generacije.

Anketa je otvorena za ispunjavanje do kraja ove godine. Rezultati ankete biti će obrađeni i objavljeni u siječnju 2019. godine na gradskom portalu.

Zahvaljujemo se na vremenu koje ćete odvojiti za ispunjavanje ankete, čime pomažete kreirati bolju budućnost za građane grada Rijeke i okolice.

SIMPLA je jedan od zajedničkih projekata Europske unije kojim se priprema ostvarivanje energetskih ciljeva zadanih strategijom Europa 2020 i lokalnih akcijskih planova.