Gradonačelnik je 25. siječnja 2021. donio Zaključak kojim je prihvaćeno Izvješće o javnoj raspravi o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja stambenog područja Rujevica.