Odbor Književne nagrade Drago Gervais raspisuje Javni natječaj za dodjelu Književne nagrade Drago Gervais 2017.g.

Na temelju članka 9. stavka 1. Odluke o književnoj nagradi Drago Gervais (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 22/07 i 40/09) Odbor Književne nagrade Drago Gervais raspisuje

Javni natječaj za dodjelu Književne nagrade Drago Gervais 2017.g.

Grad Rijeka dodjeljuje književnu nagradu Drago Gervais za iznimna postignuća na području književnog stvaralaštva.
Nagrada se dodjeljuje u dvije kategorije:

  1. za najbolje neobjavljeno književno djelo (roman, zbirka pjesama, zbirka novela, drama i drugo)
  2. za najbolje objavljeno književno djelo na nekom od idioma čakavskog narječja hrvatskog jezika.

Nagrada se dodjeljuje autoru književnog djela.
Nagrada se, u obje kategorije, sastoji od novčane nagrade (u svakoj kategoriji 20.000 kn neto) i posebnog priznanja.
U kategoriji neobjavljenog književnog djela, pored novčane nagrade i posebnog priznanja, autoru pripada pravo na objavljivanje književnog djela na teret proračunskih sredstava Grada Rijeke. Prava autora u vezi s objavljivanjem nagrađenog književnog djela regulirat će se posebnim ugovorom s Gradskom knjižnicom Rijeka.
Ako je nagrađeno književno djelo rad više autora, svakom nagrađenom autoru dodjeljuje se posebno priznanje, a iznos novčane nagrade dijeli se na jednake dijelove.
Književna nagrada Drago Gervais za neobjavljeno književno djelo
Za Nagradu u ovoj kategoriji predaju se anonimni rukopisi. Uz rukopis valja priložiti zapečaćenu omotnicu na kojoj se nalazi šifra, a u omotnici šifra, ime i prezime autora, adresa, telefon ili e-mail adresa. Dopušteno je poslati samo jedan književni rukopis.
Rukopis predan na javni natječaj ne smije biti objavljen prije ili za vrijeme javnog natječaja u bilo kojem obliku.
Rukopis treba biti napisan na računalu s dvostrukim proredom. Rukopise valja dostaviti u .PDF datoteci na elektroničkom mediju (CD, DVD, USB-prijenosna memorija) u 1 primjerku, te 1 primjerak otisnut na bijelom papiru formata A4. Naziv datoteke mora sadržavati naslov djela. I na mediju i na otisnutom rukopisu valja napisati šifru.
Za Nagradu u ovoj kategoriji mogu se natjecati državljani Republike Hrvatske.

Književna nagrada Drago Gervais za objavljeno djelo na nekom od idioma čakavskog narječja hrvatskog jezika
Za Nagradu u ovoj kategoriji dostavljaju se knjige koje su objavljene u razdoblju od 1. siječnja 2015. do 31. prosinca 2016. godine.
U ovoj kategoriji prijedlog za Nagradu mogu dostaviti autori, izdavači, nakladnici, članovi Prosudbenog povjerenstva Nagrade i sve fizičke i pravne osobe.
Uz prijedlog, predlagatelj dostavlja Odboru i primjerak knjige.
Pisani prijedlog mora sadržavati:

  • ime i prezime, adresu ili naziv i sjedište predlagatelja,
  • ime i prezime i adresu predloženog autora
  • životopis predloženog autora.

Za Nagradu u ovoj kategoriji mogu se natjecati i autori koji nisu državljani Republike Hrvatske.
Radi stručnog vrednovanja književnih djela prijavljenih na javni natječaj Odbor Nagrade imenuje Prosudbeno povjerenstvo Nagrade. Nakon izvršenog stručnog vrednovanja književnog djela. Prosudbeno povjerenstvo i Odbor zajednički utvrđuju konačan prijedlog za dodjelu Nagrade te ga dostavljaju Gradonačelniku Grada Rijeke.
Na temelju prijedloga Gradonačelnik Grada Rijeke donosi odluku o dodjeli Nagrade.
Rukopisi i knjige dostavljaju se na adresu:
Odbor Književne nagrade Drago Gervais c/o Gradska knjižnica Rijeka M. Gupca 23 51000 Rijeka
Rok za predaju radova je 31. svibnja 2017.
Rezultati natječaja bit će objavljeni do 30. rujna 2017. na web-stranici Grada Rijeke.
Napomena: Rukopisi i knjige ne vraćaju se!

Skip to content