U skladu s usvojenom Strategijom kulturnog razvitka Grada Rijeke 2013. – 2020. od 17. travnja 2013. godine, Grad Rijeka raspisuje Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje književnog stvaralaštva u 2020.

Grad Rijeka raspisuje

JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORA ZA POTICANJE KNJIŽEVNOG STVARALAŠTVA U 2020.

Prijava se može podnijeti za dodjelu:

 • tromjesečne potpore za poticanje književnog stvaralaštva u iznosu od 15.000,00 kuna bruto ili
 • polugodišnje potpore za poticanje književnog stvaralaštva u iznosu od 30.000,00 kuna bruto.

Potpora će se dodijeljivati za književno-umjetnički rad.

Ukupni iznos svih potpora je 60.000 kuna.

Potpora će se isplatiti u mjesečnim obrocima od po 5.000,00 kuna bruto, a po dostavi mjesečnog izvještaja o radu. Obrazac izvještaja o radu nalazi se na stranicama Grada Rijeke.

Ukoliko korisnik potpore ne dostavi mjesečno izvješće o svom radu, isplata obroka će se obustaviti dok korisnik potpore ne dostavi zadovoljavajuće mjesečno izvješće o radu. Procjenu mjesečnog izvješća o radu vrši Kulturno vijeće za Književnu djelatnost Grada Rijeke.

Nakon isteka potpore, korisnik potpore dužan je dostaviti:

 1. završno izvješće,
 2. rukopis napisan tijekom trajanja potpore.

Rukopis će u elektroničkom formatu biti dostupan čitateljima na web stranici Gradske knjižnice Rijeka što će omogućiti korisniku potpore – autoru rukopisa dobivanje povratne informacije od čitatelja, povezivanje s čitateljima, moguće unaprijeđenje rukopisa, kao i stvaranje čitateljske baze za distribuciju djela kada rukopis bude objavljen. Ukoliko primatelj potpore ne želi objaviti svoj rukopis u elektroničkom formatu na web stranici Gradske knjižnice Rijeka, dužan je dostaviti Gradskoj knjižnici Rijeka dva primjerka knjige nakon objavljivanja rukopisa.

Grad Rijeka neće sufinancirati objavljivanje knjige za rukopise kojima se odobri potpora.

Pravo podnošenja prijave na ovaj javni poziv imaju fizičke osobe koje djeluju na riječkoj književnoj sceni.

Kulturno vijeće za knjigu i nakladništvo Grada Rijeke ocjenjuje dostavljenu prijavu na Javni poziv u skladu sa sljedećim kriterijima i pripadajućim bodovima:

Kriteriji  Bodovi
Kvaliteta oglednog rukopisa  40
Koncept djela  20
Profesionalne reference autorice / autora  20
Značaj programa za grad Rijeku  15
Potpisan ugovor s nakladnikom  5
Ukupno  100

Kulturno vijeće će kriterije procjenjivati s obzirom na to je li svaki pojedini kriterij zadovoljen, nije zadovoljen ili djelomično zadovoljen. Ukoliko je kriterij zadovoljen, kriteriju će biti dodijeljen maksimalan iznos bodova. Ukoliko kriterij nije zadovoljen, kriteriju neće biti dodijeljeni bodovi. Ukoliko kriterij bude djelomično zadovoljen, kriteriju će biti dodijeljeno pola od maksimalnog broja bodova zaokruženo na bod više ukoliko podijeljeni maksimalni broj bodova ne daje cijeli broj.

Podnositelj prijave dužan je dostaviti ispunjeni e-obrazac i arak oglednog rukopisa (minimalno 10 kartica teksta u elektroničkom obliku).

 • Neće se razmatrati prijava podnositelja:
  za koju nije dostavljen ispunjeni e-obrazac i obvezni prilog: ogledni arak rukopisa u elektroničkom obliku,
 • koji je već za tekuću godinu dobio potporu za književno stvaralaštvo od Ministarstva kulture RH,
 • koji ne djeluje na riječkoj književnoj sceni,
 • koji je koristio potporu i nije dostavio završno izvješće i rukopis napisan tijekom trajanja potpore,
 • koja se odnosi na publicistička, stručna i znanstvena djela.

Podnositelj prijave prijavu podnosi isključivo u elektroničkom obliku na slijedeći način:

Rok za podnošenje prijava je najkasnije mjesec dana od dana objave na web stranici Grada Rijeke.

Sve dodatne informacije o Javnom pozivu, podnositelj prijave može saznati upitom na e-mail: alen.kapidzic@rijeka.hr ili pozivom na telefonski broj 051 209 235 od ponedjeljka do petka u vremenu od 8:00 do 16:00 sati.

Nepotpune prijave, prijave koje ne udovoljavaju propisanim uvjetima kao i prijave pristigle izvan roka neće se uzeti u razmatranje.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranicama Grada Rijeke 10. travnja 2020. godine.

Skip to content