Grad Rijeka i HNK Ivana pl. Zajca u okviru provedbe projekta 5. ansambl organiziraju kreativne radionice iz područja izvedbenih i likovnih umjetnosti za mlade s teškoćama u razvoju i /ili osobe s invaliditetom, u dobi od 15 do 25 godina, s ciljem formiranja novog ansambla HNK Ivana pl. Zajca, kojeg će činiti upravo spomenute skupina.

Grad Rijeka, HNK Ivana pl. zajca i EPK 2020

1.   OPIS PROJEKTA 5. ANSAMBL

Projekt 5.ansambl provodi Grad Rijeka u partnerstvu s HNK Ivana pl. Zajca, a sufinancira ga Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali.

Provedba projekta započela je 8. 2. 2018. i trajat će 18 mjeseci. Njegova ukupna vrijednost iznosi 797.785,15 kn te je u potpunosti financiran sredstvima Europske Unije.

Radi se o inovativnom eksperimentalnom projektu, prvom takve vrste u hrvatskoj nacionalnoj kazališnoj kući – HNK Ivana pl. Zajca – a koja pokreće ansambl kojeg će činiti mladi s teškoćama u razvoju i /ili invaliditetom. Kroz kreativne radionice iz područja izvedbenih i likovnih umjetnosti, po uzoru na slične primjere širom Europe kao što je Blue Teapot Theatre Company iz Galwaya u Irskoj, u „Zajcu“ će se s mladima raditi na razvoju znanja i vještina koje će im u konačnici omogućiti i lakši pristup radu u kazalištu, odnosno osigurati im i ekonomsko uključivanje na tržište rada.

Projekt zahtijeva iscrpnu pripremu svih dionika: mladih s teškoćama u razvoju i /ili invaliditetom, edukatora, umjetnika, roditelja, medija, šire publike, donositelja politika i šire javnosti.

Kroz projekt, suradnja je ostvarena s Centrom za odgoj i obrazovanje Rijeka, čiji su polaznici djeca i mladi s teškoćama u razvoju i /ili invaliditetom te s udrugom Rijeka 21, čiji članovi su mladi s Downovim sindromom.

5. ansambl ujedno je i sastavni dio programa Rijeka 2020 Europska prijestolnica kulture – u programskom pravcu Kuhinja. U skladu s Knjigom prijave i motom projekta Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture, „Luka različitosti“, uključivanje i isticanje različitosti u samoj je srži Različitošću, marginaliziranim i isključenim članovima društva te onima koji su u riziku od isključivanja po bilo kojoj osnovi (rasnoj, spolnoj, dobnoj, ekonomskoj, osnovi zdravstvenog stanja ili invaliditeta itd.) posebno se bavi programski pravac Kuhinja koji ima cilj raditi na uključivanju onih isključenih iz kulture, ne samo kao publika kulturnih događanja, već i kao aktivni kreator kulturnih sadržaja.

KREATIVNE RADIONICE

Putem javnog poziva odabrat će se 20 mladih s teškoćama u razvoju i /ili invaliditetom u dobi od 15 do 25 godina koji će sudjelovati u pripremnoj kreativnoj radionici Igra i kreativnost, koja će rezultirati selekcijom deset polaznika za daljnje sudjelovanje na ostalim kreativnim radionicama opisanim u nastavku.

Cilj ove radionice je stvaranje socijalnih i prirodnih uvjeta za upoznavanje, isprobavanje i razvijanje individualnih potencijala polaznika u skladu s njegovim mogućnostima, potrebama i željama kako bi ih se osamostalilo i ohrabrilo u kreativnom razmišljanju i djelovanju.

Kreativna radionica Igra i kreativnost održat će se u razdoblju 9.- 27. 4.2018., dvaput tjedno po dva školska sata, u prostorima Centra za odgoj i obrazovanje.

Kroz igre kreativnosti; igre upoznavanja; igre zagrijavanja; dramske igre; pokret; zvučne igre i igre ritma; igre improvizacije u glazbene predloške; igre opuštanja i relaksacije mlade će se usmjeriti ka nesputanom kreativnom izražavanju. Glavni je cilj ovih kreativnih radionica razbijanje treme i straha od javnog nastupa s ciljem jačanja samopouzdanja  i ostvarenja vlastitih potencijala.

Kreativna radionica Igra i kreativnost uvod je u rad 5. ansambla tijekom koje će se odabrati 10 mladih za daljnje sudjelovanje u ostalim kreativnim radionicama koje su, kako slijedi:

  1. Scenski pokret
  2. Gluma
  3. Scenski glas i govor
  4. Kostimografija
  5. Dizajn promotivnog materijala

Odabrani sudionici ne moraju  pohađati svih  5 kreativnih  radionica, već će, obzirom na njihove mogućnosti, potrebe i želje biti usmjereni na radionice izvedbenih umjetnosti (scenski pokret, gluma, scenski glas i govor), kostimografije ili dizajna promotivnog materijala.

Aktivnosti se provode u radioničkom obliku tijekom tjedna, kontinuirano u razdoblju od travnja 2018. – lipnja 2019.g., s izuzetkom srpnja i kolovoza. Točna dinamika rada detaljno će se dogovoriti nakon upoznavanja s polaznicima.

Svaku radionicu vodit će stručni voditelj u suradnji s edukacijskim rehabilitatorom, a radionice će se održavati u prostorima Centra za odgoj i obrazovanje i HNK Ivana pl. Zajca te su osigurani potrebni materijali i okrjepa.

Sudionike na radionice dovode roditelji, a na radionici sudjeluju samostalno uz stručne voditelje.

2.  UVJETI SUDJELOVANJA

Sudjelovanje polaznika na projektnim aktivnostima bilježit će se sljedećim dokazima:

  • potpisnom listom
  • fotografijama
  • preslikom osobne iskaznice ili izvatkom iz matice rođenih/rodnim listom
  • preslikom nalaza  i  mišljenja  relevantnog  tijela  o  vrsti,  stupnju  ili  postotku  oštećenja  ili invaliditeta

Fotografiranje i snimanje polaznika, tijekom provedbe aktivnosti, vršit će se isključivo temeljem potpisane suglasnosti roditelja.

3. PRIJAVA

Prijava se podnosi putem ispunjenog Prijavnog obrasca (u prilogu) koji je potrebno dostaviti isključivo u elektroničkom obliku na adresu elektroničke pošte visnja.visnjic-karkovic@rijeka.hr

Broj sudionika je ograničen na 20 osoba. Prijave se zaprimaju do popunjenja mjesta, a najkasnije do 16. ožujka 2018.

Za više informacija molimo obratite se isključivo elektronskom poštom na adresu: visnja.visnjic-karkovic@rijeka.hr

4. OBJAVA REZULTATA

Odabrani sudionici biti obaviješteni putem elektroničke pošte koju prijavitelj navodi u Prijavnom obrascu.

Nakon zatvaranja javnoga poziva, a prije početka provedbe kreativnih radionica, planiran je sastanak s roditeljima svih polaznika. Poziv za sudjelovanje na sastanak uputit će se roditeljima elektroničkom poštom.

Detaljni opis kreativnih radionica:

Aktivnost 1. Kreativna radionica: Igra i kreativnost
Voditeljice Iva Lafta, Danijela Nurkić
Lokacija Centar za odgoj i obrazovanje
Trajanje

Radionica se održava dvaput tjedno po dva školski sata u razdoblju 9.04. –

27.04. (ukupno 8 sati).

Provedba (metodologija)

Kroz igre kreativnosti: igre upoznavanja; igre zagrijavanja; dramske igre; pokret; zvučne igre i igre ritma; igre improvizacije u glazbene predloške; igre opuštanja i relaksacije mlade će se usmjeriti ka nesputanom kreativnom izražavanju. Kreativni izričaj kao takav podrazumijeva korištenje raznih glazbenih i dramskih tehnika kako bi mladi vidjeli plod svog rada

Mladima treba osigurati da kroz kreativan rad uspješno razviju svoje potencijale. Upravo s tom idejom osmišljene su ove radionice, kako bi bila jedan od „pomoćnih kotačića“ u istraživanju afiniteta mladih za umjetničko stvaralaštvo.

Glavni je cilj ovih kreativnih radionica osamostaljenje i ohrabrivanje u kreativnom razmišljanju i djelovanju, te razbijanje treme i straha od javnog nastupa s ciljem jačanja samopouzdanja kod djece i ostvarenju vlastitih potencijala.

Opći cilj ove kreativne radionice jest u stvaranju socijalnih i prirodnih uvjeta za djetetovo upoznavanje, isprobavanje i razvijanje individualnih mogućnosti, naravno u skladu s njegovim mogućnostima, potrebama i željama u svrhu selekcije za projekt 5. ansambl.

 

Aktivnost 2. Kreativna radionica: Scenski pokret
Voditeljica Mila Čuljak
Suradnici Dramski pedagog i Nataša Bačić Kušpilić edukacijski rehabilitator
Lokacija Centar za odgoj i obrazovanje i HNK Ivana pl. Zajca
Trajanje Radionica se održava jednom tjedno po dva školska sata kroz cijelo vrijeme trajanja projekta (ukupno 104 školska sata).
Provedba (metodologija) Radionica pokreta koncipirana je kao rad na razvoju tjelesne svijesti izvođača i savladavanju elementarnih uvjeta bivanja na sceni. Edukacijski model preuzimamo od onog akademskog i prilagođavamo polaznicima radionica. Faze radionice: vježbe relaksacije, usmjeravanje tijela u prostoru, osvještavanje osjećaja težine, osnove tehnike improvizacije, organizacija pažnje rad u grupi. Kroz radionicu mladi će steći sljedeće vještine: razumijevanje i primjena tjelesne tehnike, usvojene zadane tjelesne vještine i kondicija, inventivnost i sposobnost samostalnog oblikovanja malih kompozicija tjelesnog iskaza.

 

Aktivnost 3. Kreativna radionica: Gluma
Voditelji Jelena Lopatić, Leon Lučev i Aleksandra Stojaković
Suradnici Dramski pedagog i Nataša Bačić Kušpilić edukacijski rehabilitator
Lokacija Centar za odgoj i obrazovanje i HNK Ivana pl. Zajca
Trajanje Radionica se održava jednom tjedno po jedan školski sat kroz cijelo vrijeme trajanja projekta (ukupno 52 sata).
Provedba (metodologija)

Radionica glume odvijat će se kroz nekoliko faza: predstavljanje, “ja” i glumačko “ja”, koncentracija, imaginacija, improvizacija,  dramska situacija i improvizacija, riječ kao akcija, mimika i gesta u dramskoj situaciji, motivacija i glumačka namjera, dramska radnja, partner i slušanje partnera.

Kroz radionicu mladi će steći sljedeće vještine: Osvještavanje povezanosti i uzajamne ovisnosti unutarnjeg doživljaja i njegovih vanjskih manifestacija, osjećaja ugode na sceni, razlikovanje privatnog i prirodnog, osjećaj buđenje znatiželje i potrebe za umjetničkim stvaranjem. U svakodnevnom životu polaznici će steći samopouzdanje, bolje komunikacijske sposobnosti, lakše će konzumirati različite umjetničke sadržaje, bit će intenzivnije uključeni u zajednicu.

 

Aktivnost 4. Kreativna radionica: Scenski glas i govor
Voditeljica Valentina Lončarić
Suradnici Dramski pedagog i Nataša Bačić Kušpilić edukacijski rehabilitator
Lokacija Centar za odgoj i obrazovanje i HNK Ivana pl. Zajca
Trajanje Radionica se održava jednom tjedno po jedan školski sat kroz cijelo vrijeme trajanja projekta (ukupno 52 sata).
Provedba (metodologija) Radionica obuhvaća kreativni ali i terapeutski pristup bavljenja s glasom, pokretom i govorom te otkrivanje već postojećih potencijala koji su prisutni u svakom čovjeku. Koristeći glazbu kao metaforu za govor i glas, Lessac trening na organski i kreativan način, kroz igru, povezuje pokret i glas potičući imaginaciju te nove načine izražavanja i ekspresije. Stavljajući poseban naglasak na osjetilnost i osjećaj, više nego na tehniku, omogućava bolje funkcioniranje kako na sceni tako i u svakodnevnom životu.

 

Aktivnost 5. Kreativna radionica: Radionica kostimografije
Voditelji Manuela Paladin i Anto Vranjić
Suradnici Dramski pedagog i Nataša Bačić Kušpilić edukacijski rehabilitator
Lokacija HNK Ivana pl. Zajca i Centar za odgoj i obrazovanje Rijeka
Trajanje Radionica se održava jednom tjedno po jedan školski sat kroz cijelo vrijeme trajanja projekta (ukupno 52 sata).
Provedba (metodologija)

Polaznici se upoznaju s razlikama između kreiranja odjevnih predmeta i kreiranja kostima te s načinima i tehnikama izrade kostima.

Radionica obuhvaća nekoliko faza: posjet radionicama kazališta HNK Ivana pl. Zajca i upoznavanje s krojačima i krojačicama, upoznavanje autora tekuće predstave i razgovor o idejama, razvijanje skica kostima za tekuću predstavu, biranje i nabavljanje materijala za predstavu, izrada kostima, rad u krojačnici, proba kostima s glumcima, prepravka kostima.

Polaznici radionice steći će znanja rada u profesionalnom kazalištu te iskustvom sudjelovanja u procesu steći vještine za rad na budućim kazališnim produkcijama.

 

Aktivnost 6. Kreativna radionica: Radionica dizajna promotivnog materijala
Voditelj Milan Dundović
Suradnici Nataša Bačić Kušpilić edukacijski rehabilitator
Lokacija HNK Ivana pl. Zajca i Centar za odgoj i obrazovanje Rijeka
Trajanje Radionica se održava jednom tjedno po dva školska sata, ukupno 52 satau razdoblju od svibnja 2018. do lipnja2019.
Provedba (metodologija)

Polaznici će se upoznati s procesom osmišljavanja, kreiranja idejnog rješenja, te fazama izrade grafičkih proizvoda.

Radionica obuhvaća nekoliko faza: upoznavanje sa predstavom i razgovor o idejama, osmišljavanje vizualnog identiteta predstave i dizajna proizvoda (plakata, brošura, letaka, ulaznica), prezentacija vizualnog identiteta predstave i proizvoda te njihova eventualna korekcija, izrada proizvoda u knjigovezačkoj radionici CZOO Rijeka, izrada popratnih promotivnih proizvoda (šalice, majice s idejnim rješenjem predstave).

Sadržaj javnog poziva isključiva je odgovornost Grada Rijeke.

Europski socijalni fond