Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem objavljuje početak izrade Urbanističkog plana uređenja dijela područja Krnjevo.

PRIJEDLOG OBUHVATA Urbanističkog plana uređenja dijela područja Krnjevo

 

Temeljem članka 88. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13 i 65/17) Grad Rijeka – Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, kao Nositelj izrade prostornog plana

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da se pristupilo izradi Urbanističkog plana uređenja dijela područja Krnjevo

Gradsko vijeće Grada Rijeke donijelo je Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja dijela područja Krnjevo u Rijeci ( „Službeno glasilo Grada Rijeke broj 13/16“).

O prijedlogu navedenog prostornog plana provest će se javna rasprava, a datum, mjesto i vrijeme održavanja rasprave bit će objavljeni u dnevnom tisku „Novi list“, te na mrežnim stranicama Grada Rijeke (web Grada Rijeke) te mrežnim stranicama Ministarstva najmanje osam dana prije početka javne rasprave, sukladno Zakonu.

Detaljne informacije o tijeku izrade mogu se dobiti u gradskoj upravi Grada Rijeke, u Odjelu gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, Titov trg 3, Rijeka 51000., na web stranici Grada Rijeke na internetskoj adresi: www.rijeka.hr ili na broj telefona 051-209-447.