Na sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke koja je održana, 30. ožujka 2017. godine, donesena je Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke.