Zajednica sportskih udruga grada Rijeke “Riječki sportski savez” objavila je Poziv za prikupljanje prijedloga programa za izradu programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke u 2018. godini. Ponude za provedbu Programa javnih potreba dostavljaju se poštom preporučeno ili neposrednom dostavom, zaključno s 17. 10. 2017. godine.

Na temelju članka 48., stavka 3. Zakona o sportu (“Narodne novine” broj 71/06, 150/08, 124/10,124/11 i 86/12) Zajednica sportskih udruga grada Rijeke “Riječki sportski savez” raspisuje

POZIV
ZA PRIKUPLJANJE PRIJEDLOGA PROGRAMA ZA IZRADU PROGRAMA
JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA RIJEKE U 2018. GODINI

I.

Predmet ovog poziva je prikupljanje pisanih prijedloga programa za izradu Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke u 2018. godini (dalje kratko: Program javnih potreba).

Zajednica sportskih udruga grada Rijeke “Riječki sportski savez” (dalje kratko: RSS) objedinjuje i predlaže, a Grad Rijeka u propisanoj proceduri donosi Program javnih potreba, zajedno s godišnjim proračunom.

II.

Pisani prijedlozi programa za izradu Programa javnih potreba iz točke I. ovoga Poziva imaju se odnositi na sljedeće aktivnosti, poslove i djelatnosti:

A)  TRENINZI I NATJECANJA SPORTAŠA

 1. program sportske škole, (program sportske obuke mladih-početnici)
 2. programi treninga i natjecanja sportaša mlađih dobnih kategorija,
 3. program treninga i natjecanja sportaša seniorskog uzrasta,

B)  SPORT DJECE, UČENIKA I STUDENATA

 1. sportske aktivnosti djece predškolske dobi
 2. organizacija i provedba školskih sportskih aktivnosti
 3. organizacija i provedba visokoučilišnih sportskih aktivnosti

C)  SPORT OSOBA S INVALIDITETOM I SPORT GLUHIH

 1. program treninga i natjecanja klubova i društva

D)  SPORTSKO REKREACIJSKE AKTIVNOSTI GRAĐANA

 1. provedba sportsko-rekreacijskih aktivnosti građana

E)  FUNKCIONIRANJE SUSTAVA SPORTA

 1. udruženja stručnih osoba
 2. gradski savezi

F)  ORGANIZACIJA MEĐUNARODNIH, TRADICIONALNIH I PRIGODNIH PRIREDBI

 1. organizacija sportskih priredbi značajnih za promidžbu Grada Rijeke na državnoj ili međunarodnoj razini

III.

Pravo sudjelovanja na Pozivu imaju sve pravne i fizičke osobe sa sjedištem/prebivalištem u gradu Rijeci, a koje temeljem Zakona o sportu (“Narodne novine” broj 71/06, 150/08, 124/10,124/11 i 86/12) mogu obavljati djelatnost sporta i upisane su u registar sportskih djelatnosti kod nadležnog ureda.

IV.

Pisani prijedlozi sportskih programa neće se razmatrati ukoliko nisu dostavljeni u roku i na za  to predviđenim obrascima koji se mogu preuzeti ili podići u prostorijama Riječkog sportskog saveza, Verdijeva 11/III, na Internet stranici Riječkog sportskog saveza, i na internet stranici Grada Rijeke.
Uz obrasce potrebno je dostaviti:

 • presliku važećeg Rješenja o upisu u Registar udruga Republike Hrvatske, odnosno drugog mjerodavnog Registra, kao i presliku važećih upisa promjena u Registar, ukoliko iste postoje,
 • presliku osobne iskaznice (samo za fizičke osobe),
 • detaljan sadržaj programskih aktivnosti,
 • presliku sve dokumentacije koja dokazuje da je fizička ili pravna osoba u mogućnosti realizirati program za koji se prijavljuje u skladu sa Zakonom o sportu i svim pozitivnim zakonskim propisima.

V.

Na temelju postojećih kriterija i pravilnika Riječkog sportskog saveza komisije će vršiti odabir i utvrđivati prednost ponuđenih prijedloga programa koji će se uvrstiti u prijedlog Programa javnih potreba u sportu.

VI.

Ponude za provedbu Programa javnih potreba dostavljaju se poštom preporučeno ili neposrednom dostavom, zaključno s  17. 10. 2017. godine.

Ponude Programa predaju se u zapečaćenoj omotnici na kojoj treba stajati puni naziv/ime i adresa ponuditelja, na adresu:

“RIJEČKI SPORTSKI SAVEZ”, Verdijeva 11, 51000 Rijeka,

s napomenom:

“PONUDA ZA PROVEDBU PROGRAMA JAVNIH POTREBA
U SPORTU GRADA RIJEKE U  
2018. GODINI“

Za dodatne informacije obratiti se na  tel:+385 51 313 500 ili tel:+385 51 313-507 ili e-mail: info@rss.hr.

VII.

Sve udruge/osobe čiji programi budu prihvaćeni i uvršteni u Program javnih potreba u 2018. godini o istome će biti obaviješteni pisanim putem te pozvani na izvršenje obveze zaključenja Ugovora.

ZA ZAJEDNICU SPORTSKIH UDRUGA GRADA RIJEKE
“RIJEČKI SPORTSKI SAVEZ”
Predsjednik
Samir Barać