Centar tehničke kulture Rijeka organizira besplatnu online edukaciju, kojom će mlade nezaposlene osobe od 15 do 29 godina ojačati informatičke i poslovne vještine.

Polaznici će proći četiri ECDL modula (osnove računala, osnove komunikacija, pisanje i obrada teksta – Word te tablični proračuni – Excel).

Edukacija uključuje i osnove poslovnog engleskog jezika te pripremu životopisa u Europass formatu i kako se predstaviti na razgovoru za posao.

Na kraju online edukacije svi polaznici će imati mogućnost polaganja ECDL ispita u Centru tehničke kulture Rijeka, uz strogo poštivanje mjera zaštite od koronavirusa. Riječ je o EU priznatoj i kod poslodavca vrlo cijenjenoj diplomi.

Budući da se na edukaciju prijavljuju nezaposlene osobe kao dokaz je potrebno dostaviti potvrdu o nezaposlenosti od HZZ-a ili HZMO-a. Edukacija je otvorena do popunjenja mjesta i za sve polaznike je besplatna, ali potrebna je prijava koja se nalazi na mrežnim stranicama Centra tehničke kulture Rijeka.

Online edukacija započinje 1. lipnja, a polaznicima će stalno na raspolaganju biti mentor.

Edukacija se provodi u sklopu projekta “Uključi s(v)e – Pružimo znanje, potaknimo inicijative”, koji financira Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR), a financijski podupiru Grad Rijeka, Primorsko-goranska županija i Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.