U Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH) od danas 28.08.2020. godine u tijeku je prethodno savjetovanje za ovaj predmet nabave, zaključno sa 02.09.2020. godine.

Pozivaju se zainteresirani gospodarski subjekti na davanje prijedloga i primjedbi na objavljenu Dokumentaciju o nabavi.