Krajnji rok za podnošenje ponuda je 30.10.2020. godine 13:00 sati.