Gradska knjižnica Rijeka, raspisuje javni natječaj za davanje u podzakup poslovnog prostora u zgradi Dječje kuće, Art-kvart “Benčić“, 51 000 Rijeka (zgrada u sklopu bivšeg industrijskog kompleksa tvornice Rikard Benčić).

Poslovni prostor daje se u zakup na razdoblje od 5 (pet) godina.

Rok za dostavu pisanih ponuda je do 1. prosinca 2021. godine, do 15.00 sati, bez obzira na način dostave.

Poslovni prostor je moguće razgledati, uz prethodnu najavu i dogovor na telefon: 051/212-030 (Tajništvo Gradske knjižnice Rijeka), elektronička pošta: gkri@gkri.hr.

Pisane ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta javnog natječaja dostavljaju se u zatvorenim omotnicama na adresu:
GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA,
Matije Gupca 23, Rijeka, s naznakom: „Ponuda za podzakup poslovnog prostora-ne otvarati“.

Natječaj je objavljen na internetskim stranicama Gradske knjižnice Rijeka, Dječje kuće i Grada Rijeke.

Otvaranje ponuda neće biti javno.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Sve informacije o oglašenom natječaju mogu se dobiti na telefon broj: 051/212-028; 051/212- 030 ili na mail: gkri@gkri.hr