U Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH) od 22.09.2021. godine u tijeku je prethodno savjetovanje za postupak nabave: Nabava centralnih preklopnika putem operativnog leasinga, ev.br. nabave: 11-00-08/2021.

Prethodno savjetovanje traje do 27.09.2021.g.