Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, Direkcija za upravljanje objektima poslovne namjene objavljuje Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora. U natječaju je objavljeno 93 slobodnih poslovnih prostora na različitim lokacijama. Pisana prijava sa utvrđenim prilozima za sudjelovanje na licitaciji u zatvorenoj omotnici, može se osim osobno, dostaviti i preporučenom pošiljkom, odnosno biti zaprimljena u pisarnici Grada Rijeke najkasnije do 11. studenoga 2013.  do 15,30 sati. Cjelokupni natječaj možete pogledati u nastavku članka.

 

Skip to content