Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, Direkcija za upravljanje objektima poslovne namjene objavljuje Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora. U natječaju su objavljena 44 slobodna poslovna prostora na različitim lokacijama. Cjelokupni natječaj možete pogledati u nastavku članka.

Pisana prijava sa utvrđenim prilozima za sudjelovanje na licitaciji u zatvorenoj omotnici, može se osim osobno, dostaviti i preporučenom pošiljkom, odnosno biti zaprimljena u pisarnici Grada Rijeke najkasnije do 06. listopada 2014. godine do 15,30 sati.

Skip to content