Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti objavljuje poziv za dostavu ponuda za nabavu novih sprava.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 06.05.2020. godine do 10:00 sati.

Cjelovit tekst i potrebnu dokumentaciju s troškovnikom možete pogledati u privitku ovog natječaja.