U Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH) od danas 12.06.2020. godine u tijeku je prethodno savjetovanje za ovaj predmet nabave, zaključno sa 17.06.2020. godine.

Pozivaju se zainteresirani gospodarski subjekti na davanje prijedloga i primjedbi na objavljenu Dokumentaciju o nabavi, a koja je dostupna Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.