U Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH) dana 20.09.2021. godine objavljena je Obavijest o nadmetanju za postupak Privremeni priključci za potrebe održavanja raznih manifestacija (montaža, demontaža,dežurstvo).

Krajnji rok za podnošenje ponuda je do 08.10.2021. godine do 10:00 sati.